Zorg voor ongedwongenheid: trainingsmodule

In Vlaanderen zijn er ruim 660.000 personen die moeite hebben met het begrijpen en verwerken van courante informatie. Zij zien de omgeving als een chaos en ervaren door hun beperking vaak moeilijkheden om hulp te vragen aan een medeburger. Als gevolg worden deze personen beperkt in hun deelname aan het maatschappelijk leven. BlueAssist streeft een inclusieve samenleving na waarin ook personen met een beperking of mensen die problemen hebben om informatie te begrijpen, succesvol participeren.

Met BlueAssist vragen mensen, die het moeilijk hebben om informatie te begrijpen of zelf begrepen te worden, hulp aan een medeburger via een kaartje of smartphone. In de praktijk betekent ‘Hulp vragen’ meestal gewoon vragen stellen zoals: “Kan ik hier mijn adreswijziging doorgeven?” Vaak worden de te voorziene vragen door een begeleider, mantelzorger of relatie van de gebruiker vooraf op de kaartjes geschreven of in de app gezet. Voor gebruikers die niet kunnen lezen wordt aan de vraag een pictogram of afbeelding gekoppeld, als referentie voor deze gebruiker, om de juiste vraag te kunnen tonen. Op dit ogenblik bestaan er 3 BlueAssist-instrumenten: BlueAssist-kaartjes, BlueAssist-applicatie en BlueAssist als onderdeel van Cloudina. Op vraag van eerstelijnwerkers worden er nu ook notitiebladen op A5-formaat ter beschikking gesteld.

 

Ondanks de verschillende sensibiliseringscampagnes van BlueAssist in Vlaanderen wordt er op heden vastgesteld dat BlueAssist weinig bekend is in Limburg. In de toekomst wil BlueAssist echter uitgroeien tot een internationaal icoon, dat herkenbaar is voor iedereen zodat de burger in vertrouwen zijn medeburger met een vraag verder kan helpen. (http://www.blueassist.eu/) . Het algemeen doel van het focusproject spitst zich dan ook toe op de sensibilisering van BlueAssist als herkenbaar icoon in steden en gemeenten, organisaties en de burger.

BlueAssist is een meerwaarde voor heel wat mensen. Iedereen heeft wel eens hulp nodig maar de meeste mensen kunnen hun vraag begrijpbaar stellen. Voor een BlueAssist-gebruiker wordt communicatie met andere mensen mogelijk dankzij het BlueAssist-icoon en een bijhorende boodschap. Hierdoor kunnen ze heel wat zelfstandiger leven. Een zorgorganisatie kan zijn dienstverlening toegankelijker maken dankzij BlueAssist. Deze organisaties dienen systematisch opgeleid en ondersteund te worden. In het tweede deel van het project worden dan ook train de trainer pakketten samengesteld voor verschillende organisaties zoals dagcentra, scholen voor Buitengewoon Secundair Onderwijs en stadsdiensten enz.

Tot op heden zijn er  reeds enkele onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van BlueAssist bij personen met een verstandelijke beperking. Deze resultaten waren uiterst positief. De effectiviteit van BlueAssist bij andere doelgroepen bij ouderen en nieuwkomers  is nog niet onderzocht. In het laatste deel wordt de kwaliteit van leven en de beleving bij het gebruik van BlueAssist bij personen met een taalbarrière zoals nieuwkomers en ouderen onder de loep genomen.

Project informatie

Projectpromotor:
Els Peters
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 – 17/09/2017
Budget:
€ 44.831
Projectcode:
2/DWO/2015/HD/FR002 + 2/DWO/2015/HD/FO002
VTE:
0,3 VTE

Contact

Els Peters
onderzoeker