Zorgtechnologie anders bekeken: van professioneel buikgevoel naar evidence-based kennis

De vergrijzing in België blijft toenemen, ouderen en personen met bepaalde aandoeningen zoals dementie willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Door toenemende beperkingen wordt het echter steeds moeilijker om (veilig) thuis te blijven wonen. De inzet van zorgtechnologie kan hier uitkomst bieden door het verbeteren van zelfredzaamheid, het verhogen van de veiligheid en levenskwaliteit, het betaalbaar houden van zorg en het ondersteunen van mantelzorgers en zorgprofessionals. Het huidige aanbod van zorgtechnologie wordt in de praktijk slechts beperkt gebruikt in de thuissituatie. Redenen hiervoor zijn 1) het gebrek aan kennis over zorgtechnologie bij zorgprofessionals en eindgebruikers, 2) een slechte afstemming tussen zorgtechnologieën en de behoeften en noden van de eindgebruikers en 3) de hoge kostprijs. 

Het algemene doel van dit SPP project is om de methodiek te ontwikkelen om op een korte termijn evidence based kennis (EBK) over zorgtechnologieën te verkrijgen. Omdat onderzoek vaak tijdrovend is terwijl bedrijven juist snel hun producten (zorgtechnologieën) op de markt willen brengen, is er nood aan een methodiek om producten relatief snel te kunnen testen, terwijl kwaliteit gegarandeerd blijft. Tijdens dit 1 jarige project zal op basis van de bestaande (tijdsintensieve) methodieken en expertise die we al hebben, en nieuw verzamelde informatie een werkwijzer opgesteld worden om op korte termijn EBK te genereren. Deze werkwijzer zal afgetoetst en getest worden op basis van 1 zorgtechnologie, namelijk de dementievriendelijke afstandsbediening. De verkregen EBK zal zich richten op de afstemming op de eindgebruiker, meerwaarde in het dagelijkse leven en universal design gehalte. De dementievriendelijke afstandsbediening zal verder geoptimaliseerd worden op basis van de EBK kennis. Bovendien zal er een inventarisatie gedaan worden naar de vereisten van een scholingspakket om zorgprofessionals en eindgebruikers bijscholing te geven over de mogelijkheden van zorgtechnologie. De EBK over zorgtechnologie zal ook geïntegreerd worden in de opleidingen ergotherapie, verpleegkunde, elektronica-ICT en toegepaste informatica.

Project informatie

Projectpromotor:
Ryanne Lemmens
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
16/09/2019 – 20/09/2020
Budget:
€ 41.864,96
Projectcode:
2/DWO/2019/HC/P114
VTE:
0,50 VTE
Medewerkers:

Ryanne Lemmens, Jorina Reekmans