m-Assist: van non-profit – naar profit sector

De m-Assist is een tool die toelaat om cliëntgerichte en gepersonaliseerde digitale stappenplannen te maken om personen te ondersteunen in het uitvoeren van complexe handelingen/activiteiten. De tool is initieel ontwikkeld om personen met dysexecutief functioneren te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Een POC-project liet toe om de tool inhoudelijk en technisch te optimaliseren voor de 3 doelgroepen (personen met NAH, een verstandelijke beperking of ASS) en een universele versie, die zowel te gebruiken is voor Android- als iOS-gebaseerde systemen, te ontwikkelen. Verder werd er binnen dit POC-project een marktstudie en businessplan opgesteld waarbij de piste spin-off het meest haalbaar bleek. Bij het afronden van het POC-project werd duidelijk dat de m-Assist ook zeer bruikbaar zou kunnen zijn bij bedrijven in de sociale economie en mogelijk ook bij maakbedrijven. Dit was echter niet meer te onderzoeken binnen het POC-project.

Dit project wil ingaan op deze openstaande vragen en beoogt:

1.Inhoudelijk en technisch aanpassing van de m-Assist voor de profitsector;

2.Uitvoeren van een marktstudie en opstellen van een businessplan voor de profitsector;

3.Onderzoeken wat de nodige stappen en formaliteiten zijn om vanuit de kennisinstelling een spin-off te creëren.

Project informatie

Projectpromotor:
Erwin Vanroye
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
  • T 120 Systeemtechnologie, computertechnologie
Startdatum – einddatum:
21/09/2020 – 19/09/2021
Budget:
€ 25.000 (PXL: € 25.000)
Projectcode:
2/DWO/2020/HC/VA001
VTE:
0,30 VTE
Medewerkers:

Sam Agten

Servaas Tilkin