Innovatief HR-management

Het Expertisecentrum Innovatief ondernemen heeft binnen het speerpunt innovatief HR-management een jarenlange expertise opgebouwd op het vlak van toekomstgerichte HR-topics. 

Kmo’s en ook andere organisaties staan vandaag voor belangrijke uitdagingen:

  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers duurzaam inzetbaar zijn in een wereld waar jobs voortdurend veranderen en mensen langer moeten werken?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn onderneming niet ten onder gaat aan de vele (externe en interne) veranderingen, maar dat ik deze juist altijd één stap voor ben dankzij innovatieve medewerkers?

Vanuit dit speerpunt ondersteunen wij organisaties om deze uitdagingen beter het hoofd te bieden en meer “future-proof” te zijn, gewapend voor de toekomst. De onderzoekers leggen zich toe op diverse praktijkgericht onderzoeks- en dienstverleningsprojecten. Hiervoor werken wij nauw samen met o.a. dr. Jol Stoffers van Hogeschool Zuyd en Prof. Dr. Frank Lambrechts van de Universiteit Hasselt, alsook met een breed netwerk van HR-professionals en ondernemers uit het werkveld.

Naast praktijkgerichte onderzoeksprojecten heeft het expertisecentrum sinds 2012 meer dan 50 intensieve dienstverleningsprojecten met succes afgerond. Rond Innovatieve HR heeft men opdrachten gedaan voor enkele belangrijke bedrijven uit de HR-sector en daarbuiten (vb. een haalbaarheidsstudie, medewerkersbevraging). Vanuit de LED “KMO-management” werden KMO’s  op een laagdrempelige manier geholpen met hun concrete vragen rond HR (vb. rond aanwerving van nieuwe medewerkers, omgaan met organisatieverandering, talentmanagement enz.)

De volgende grote onderzoeksprojecten werden in co-creatie met het werkveld opgezet:

  • "Een verkennende studie naar employability en innovatief werkgedrag in Limburgse KMO's" (2014-2015) in samenwerking met Hogeschool Zuyd, SD Worx en VOKA. Dit project had als doel om de duurzame inzetbaarheid (employability) van hoger opgeleiden en de innovatiekracht van Limburgse KMO’s te vergroten. Dit betekende concreet Limburgse KMO’s en hun hoger opgeleide medewerkers sensibiliseren en stimuleren om een actieve rol op te nemen in het proces om de duurzame inzetbaarheid en het innovatievermogen te verbeteren. Hiervoor werd ten eerste de employability en het innovatief werkgedrag bij 120 hoger opgeleide medewerkers van een 20-tal Limburgse KMO’s én hun leidinggevenden gemeten. Deelnemers ontvingen op basis hiervan persoonlijk advies. Daarnaast werd een lerend netwerk opgezet met meer dan 20 ondernemers en HR-professionals om samen over dit topic van gedachten te wisselen en te leren van elkaar. 
  • "Hefbomen voor een mindset voor groei bij medewerkers van KMO's" (2015-2017) in samenwerking met o.a. Universiteit Hasselt, het Innovatiecentrum, Cocomo en meer dan 70 andere bedrijven. De basisidee is dat een positieve growth mindset een belangrijke sleutel is tot duurzame inzetbaarheid en innovatief werkgedrag. In het bijzonder werd in dit project op zoek gegaan naar de hefbomen die zo’n growth mindset bij medewerkers in KMO’s stimuleren. Concreet betekende dit: inzicht verkrijgen in en modelleren van de hefbomen voor een growth mindset via 8 focusgroepen met een 80-tal Limburgse bedrijfsleiders/ondernemers. Het meten van duurzame inzetbaarheid, innovatief gedrag, mindset en contextfactoren bij ongeveer 600 medewerkers van verschillende generaties binnen Limburg via een grootschalige kwantitatieve bevraging via het iVOX-panel en het netwerk uit de focusgroepen. Het sensibiliseren over het belang van een positieve growth mindset en deze stimuleren bij Limburgse KMO’s als sleutel tot het vergroten van de duurzame inzetbaarheid en innovatiekracht via een praktisch toepasbare inspiratiegids en een aansluitend vormingstraject bestaande uit vijf workshops.

Daarnaast plannen de onderzoekers in samenwerking met Flanders Synergy een vervolgproject om een online groeipad te ontwikkelen aan de hand waarvan KMO’s ondersteund kunnen worden om te werken aan de ondernemende mindset van hun medewerkers.