PXL zoekt 1500 stageplaatsen

PXL zoekt 1500 stageplaatsen

Nieuw opleidingsaanbod aan Hogeschool PXL

Vanaf 1 september 2019 breiden we ons opleidingsaanbod uit met 16 graduaatsopleidingen, naast de bestaande professionele bacheloropleidingen en academische bachelors en masters in de kunsten. Voor de graduaatsopleidingen bestaat minimaal een derde van de studieomvang uit werkplekleren. Met dit vernieuwd aanbod kunnen we nog beter inspelen op de noden uit het werkveld, en kunnen we voor iedere student de juiste opleiding aanbieden.

Meer informatie hierover vindt u in de folder De graduaatsopleidingen van morgen.

Werkplekleren

Leren op de werkplek vormt de rode draad doorheen de nieuwe graduaatsopleidingen. Hiermee verwerven studenten specifieke vaardigheden en attitudes op de werkvloer. Flankerend aan het werkplekleren bieden we  de nodige theoretische bagage just-in-time aan. Er is dus een continue wisselwerking tussen leerin­houden die gemiddeld twee dagen per week aan de hogeschool en even lang in het werk­veld worden aangeleerd.

Graduaatsopleidingen: geen werkplekleren zonder werkplekken

Naast ons bestaand aanbod van stageplaatsen in de professionele bacheloropleidingen zijn we op zoek naar 1500 werkplekken voor graduaatstudenten tegen september 2019.

Heeft u interesse om een werkplek aan te bieden of wil u graag meer weten of deze nieuwe ontwikkelingen aan Hogeschool PXL? Contacteer Maarten Thiry, Coördinator graduaatsopleidingen, tel. + 32 11 77 55 26, e-mail: maarten.thiry@pxl.be

Bachelors en masters: geen stages zonder stageplaatsen

Naast de graduaatsopleidingen hebben we natuurlijk een uitgebreid aanbod aan bachelor- en masteropleidingen die gekend zijn voor hun sterke wisselwerking met het werkveld. Essentieel in deze opleidingen zijn de stages. Heeft u interesse om een stageplaats aan te bieden, of wil u graag meer weten over de stagemogelijkheden, dan kan u contact opnemen met de stagecoördinatoren van onze bacheloropleidingen.