PXL-LVAB Case Studies

 
Omwille van de coronacrisis zal PXL-LVAB Case Studies het resterende programma afwerken via online seminaries (behalve dagopleiding PB en actua sessie).


Binnen het aanbod levenslang leren neemt PXL-LVAB Case Studies een belangrijke plaats in. Inspelend op de wettelijke verplichting tot permanente vorming van
accountants, boekhouders, belastingconsulenten,… wordt binnen PXL-LVAB Case studies de mogelijkheid geboden om de totaliteit van verplichte bijscholingen te volgen.

Vanaf de start functioneert PXL-LVAB Case studies als een samenwerkingsverband tussen Hogeschool PXL en de beroepsvereniging
LVAB (Limburgse Vereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders, Fiscalisten, en aanverwante economische/juridische beroepen). 

We organiseren (avond)seminaries waarbij verschillende topics uit diverse fiscale deelgebieden aan bod komen.  Daarnaast keren onze jaarlijkse updates inzake BTW, personen- en vennootschapsbelasting steeds terug.  Succesvol zijn onze ontbijtseminaries waar actuele topics behandeld worden.

Naast onze seminaries worden er ook een aantal zogenaamde ‘modules’ ingericht, bepaalde disciplines worden in een reeks van sessies grondiger aangepakt. De seminaries/modules worden inhoudelijk verzorgd door prominente sprekers die binnen hun vakgebied als topexperts worden aanzien.

Alle seminaries en modules zijn erkend door het IAB en het BIBF.  Men ontvangt bij iedere deelname een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.  Voor bepaalde sessies is er tevens erkeninning van juridische studiepunten aangevraagd bij het OVB (3ptn per sessie).

KLIK HIER VOOR DE AGENDA EN OM U IN TE SCHRIJVEN

Contacteer ons!