Ons netwerk

PXL, de hogeschool met het netwerk

Hogeschool PXL investeert in de toekomst door het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Onze studenten zijn de werknemers en werkgevers van de toekomst. Met dit voor ogen stimuleren we onze opleidingen om over de disciplines heen, in afspiegeling van het werkveld, netwerken op te zetten om zo kennis te delen en nieuwe kennis te produceren. Samen met het werkveld tekenen we de contouren uit van het Limburg van morgen: 'Limburg Next', het kloppend hart van het Hogeschool PXL-netwerk.

We betrekken onze partners, bedrijven, organisaties, enz. bij de werking van onze opleidingen. Hun inzet in de werkveldcommissies van onze opleidingen staat er garant voor dat de opleidingen voeling houden met het werkveld, en beantwoorden aan de noden van de bedrijven en organisaties waar onze alumni straks terecht komen.      

Onze ambassadeurs