Praktisch

Praktisch

Inschrijven aan Hogeschool PXL verloopt in twee stappen:

1) Voorinschrijving
Je kan je thuis online al voorinschrijven. Om het inschrijvingsproces vlotter te laten verlopen, raden we je aan om de voorinschrijving thuis al te doen.

Voor PXL-Music en PXL-MAD kan je je pas voorinschrijven na kennisname van de resultaten van de toelatingsproef en op voorwaarde dat je geslaagd bent.

Info over de toelatingsproef PXL-MAD

Registratie toelatingsproef PXL-MAD

Info over de toelatingsproef PXL-Music

Registratie toelatingsproef PXL-Music

2) Administratieve afhandeling van de inschrijving
Om je inschrijving te finaliseren, moet je nog persoonlijk langskomen bij de dienst studentenadministratie (gebouw D, Campus Elfde Linie).

Wanneer?

De inschrijvingen voor het academiejaar 2017-2018 starten op maandag 3 juli 2017.

Je kan je iedere werkdag van 9 - 16 uur komen inschrijven:

 • vanaf maandag 3 juli tot en met vrijdag 14 juli 2017.
 • vanaf woensdag 16 augustus tot en met vrijdag 15 september 2017.

Op dinsdag 11 juli, maandag 14 augustus en dinsdag 15 augustus is Hogeschool PXL gesloten.

Op dinsdag 4 juli 2017, tijdens onze infodag, kan je je aanmelden om in te schrijven tot 20 uur.

Het is ook mogelijk om op volgende zaterdagen in te schrijven:

 • 8 juli 2017 (van 9 - 12 uur)
 • 19 augustus 2017 (van 9 - 12 uur)
 • 26 augustus 2017 (van 9 - 12 uur)
 • 2 september 2017 (van 9 - 12 uur)
 • 9 september 2017 (infodag, van 9 - 14 uur)

Op zaterdagen worden er geen laptops verkocht, met uitzondering van 9 september 2017.

Je moet eerst ingeschreven zijn, voordat je een laptop kan aankopen.

Waar?

Nieuwe studenten worden ingeschreven in gebouw D van Campus Elfde Linie (Elfde-Liniestraat 23A, Hasselt) voor alle opleidingen van Hogeschool PXL. De Elfde-Liniestraat is een zijstraat van de grote ring (Gouverneur Verwilghensingel), in de nabije omgeving van het stedelijk zwembad en het Kapermolenpark.

Hogeschool PXL is eveneens te bereiken met de bus (halte zwembad Hasselt/halte Handelsschool).

Wat moet je meebrengen?

Om je in te schrijven, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die je kan nalezen in de Onderwijsregeling van Hogeschool PXL. Je dient o.a. in het bezit te zijn van een diploma secundair onderwijs.

Indien je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan je bij dienst studievoortgang terecht om de mogelijkheid van “afwijkende toelatingsvoorwaarden” te bespreken.

Volgende documenten moet je meebrengen wanneer je je komt inschrijven:

 • je identiteitskaart en een kopie van voor- en achterzijde van je identiteitskaart
 • een kopie van je diploma secundair onderwijs
 • een attest van je studie- of beroepsactiviteiten afgeleverd door je vroegere school of werkgever, voor ieder jaar na het secundair onderwijs, indien van toepassing
 • het bewijs dat je geslaagd bent voor de toelatingsproef PXL-MAD, indien je inschrijft voor één van de opleidingen van PXL-MAD
 • het bewijs dat je geslaagd bent voor de toelatingsproef PXL-Music, indien je inschrijft voor de opleiding Bachelor in de Pop- en rockmuziek
 • het bewijs dat je de Nederlandse taal machtig bent, als je geen diploma van secundair onderwijs in het Nederlands kan voorleggen (zie toelatingsvoorwaarden, Onderwijsregeling)
 • je rapporten van je eerdere studies in het hoger onderwijs (ook als je in het buitenland gestudeerd hebt)

Volgende diploma’s uit Nederland geven rechtstreeks toegang tot een professionele bacheloropleiding: VWO, MBO4 en propedeuse.
Een MBO4-diploma geeft geen toegang tot de opleidingen van PXL-MAD.

Als je geen diploma van het secundair onderwijs in het Nederlands kan voorleggen, stelt de hogeschool je toelating tot inschrijving o.a. afhankelijk van het bewijs dat je:

 • geslaagd bent voor een door de associatie georganiseerde toets over je kennis van het Nederlands, of
 • in het bezit bent van het certificaat waaruit blijkt dat je tenminste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) behaald hebt aan een universitair talencentrum of een CVO, of
 • tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
 • geslaagd bent verklaard voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
 • in het bezit bent van het taalcertificaat van de Nederlandse Taalunie, certificaat Nederlands als vreemde taal van het type Educatief Startbekwaam (voorheen PTHO: profiel taalvaardigheid hoger onderwijs) of Educatief Professioneel (voorheen PAT: profiel academische taalvaardigheid).

Indien je een hierboven opgenoemd bewijs niet kan voorleggen, kan je je inschrijven voor de taalproef. Je kan je hier inschrijven voor de taalproef.

Meer informatie over de taalproef kan je hier terugvinden. Je kan ook meer info verkrijgen op volgend e-mailadres: taalproef@pxl.be.

Wat kost je dat?

Wanneer je als nieuwe student recht meent te hebben op een studiefinanciering, kan je tot aan de afhandeling van je dossier, het verminderde studiegeld genieten. In dit geval kan je terecht bij de dienst studentenvoorzieningen om een berekening te laten maken of je in aanmerking komt voor een studietoelage. Deze berekening wordt gemaakt op basis van het aanslagbiljet 2016, inkomsten 2015. Na een berekening met positief resultaat zal het studiegeld voorlopig verminderd worden naar het beurstarief.

Indien je recht hebt op een studietoelage, moet je hiervan een bewijs inleveren op de dienst Studentenadministratie vóór 1 april 2018.

Het studiegeld dat je betaalt voor een academiejaar, hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je bent ingeschreven.

Zonder studiefinanciering betaal je in academiejaar 2016-2017 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten 890 euro. Een bijna-beursstudent betaalt 470 euro. Beursstudenten betalen een bedrag van 105 euro.

Voor academiejaar 2017-2018 werden deze bedragen geïndexeerd. Zonder studiefinanciering betaal je in academiejaar 2017-2018 voor een diploma- of creditcontract van 60 studiepunten 906,10 euro. Een bijna-beursstudent betaalt 480,10 euro. Beursstudenten betalen een bedrag van 106,90 euro.

Bij een inschrijving voor academiejaar 2017-2018 wordt aan iedereen een voorschot op het studiegeld gevraagd met bancontact (cash wordt niet aanvaard!). In de maand november ontvang je een aanvullende overschrijving indien dit van toepassing is. Uiteraard is het ook mogelijk het volledige studiegeld bij inschrijving te vereffenen, indien je dit graag wil.