Agenda

Stagementor voor verpleegkundigen, vroedkundigen en paramedici - Zuid Limburg

24/01/2017 - 08:30

Hogeschool PXL i.s.m. de Projectgroep Stagementoraat Limburg en de  UCLL Tijdstip Dinsdag 24 januari 2017 | 08.30u - 17.00u Inleiding In de eerste sessie staat de mentor als persoon centraal. Het begeleiden van studenten is voortdurend samen leren. Een mentor vertrekt vanuit zichzelf,...

meer

Aan de slag met de basisprincipes van breed evalueren

24/01/2017 - 09:00

Tijdstip Dinsdag 24 januari 2017 | 09.00u - 16.00u Inleiding Voor veel leerlingen staat evalueren gelijk aan stress, saaiheid en/of geklaag en gezucht. We gaan na hoe we de basisprincipes van breed evalueren kunnen doen rijmen met motivatie, leergierigheid en eigenaarschap. We breiden de scoop...

meer

Gegevensuitwisseling over de belastingen heen en binnen en buiten de landsgrenzen

24/01/2017 - 18:30

ReferentDe heer Alain Claes Inhoud1. Gegevensuitwisseling nationaal:• Onderzoeks-en controlebevoegdheden fiscus• Uitwisseling tussen (fiscale) administraties op federaal niveau, en tussen federaal – regionaal (lokaal) niveau• Uitwisseling van inlichtingen tussen fiscale...

meer

Praktische implicaties vervroegde beëindiging van zakelijke rechten of de verdeling ervan

25/01/2017 - 18:30

ReferentDe heer Tim Melis Inhoud• Kan een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik verlengd worden, zo ja wanneer en welke formaliteiten/kosten zijn er aan verbonden?• Hoe kan men vervroegd een einde maken aan het zakelijk recht?• Is er een vergoeding verschuldigd voor de...

meer

Woonbegeleiding

26/01/2017 - 09:00

Tijdstip Donderdag 26 januari & 9 februari 2017 | 09.00u - 16.00u Inleiding - armoede en wonen, een complexe samenhang- woonbegeleiding en empowerment: kansen en uitdagingen- de kracht van de woonbegeleider versterken- processen van passende ondersteuning of begeleiding- woonbegeleiding,...

meer

Wanneer bevlogenheid een Burn-Out wordt

31/01/2017 - 09:30

Tijdstip Dinsdag 31 januari 2017 | 09.30u - 16.00u Inleiding Preventie en herstel vanuit de somato-psychopedagogieWat stress is en wat stress met iemand doet, is persoonlijk. Maar altijd is er sprake van een dissonantie, een mismatch, een disbalans. Burn-out kan mensen treffen die sterk in hun...

meer

Bedrijfsvoorheffing en haar vrijstellingen

31/01/2017 - 18:30

ReferentDe heer Bart De Dycker InhoudIn dit seminarie wordt een algemeen overzicht gegeven van de mogelijkheden die bestaan omtrent de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers en ondernemingen. Het houdt rekening met recente wetgeving en geeft de verschillende...

meer

Wendbaar en werkbaar werk - Vice-eersteminister Kris Peeters

31/01/2017 - 19:00

Tijdstip Dinsdag 31 januari 2017 | 19.00u - 21.00u Inleiding De hervormingen van de arbeidsmarkt: Waarom zijn ze nodig, hoe zien ze eruit en wat zijn de gevolgen ervan voor onze economie, voor de huidige én voor de toekomstige werknemer en ondernemer?Kris Peeters wil een antwoord bieden op de vraag...

meer

Actualia successieplanning

01/02/2017 - 18:30

ReferentMevrouw Nathalie LabeeuwDe heer Bart Verdickt InhoudHet voorbije jaar hebben we een basiscursus successieplanning georganiseerd.Inmiddels heeft de Vlaamse overheid bij decreet diverse, voor de praktijk belangrijke, wijzigingen doorgevoerd.Komt daar nog bij dat ook VLABEL inmiddels...

meer

Leadership pipeline: De weg naar leiderschapsontwikkeling - Manage je business

02/02/2017 - 16:00

Tijdstip Donderdag 2, 9 en 16 februari 2017 | 16.00u - 18.30u Inleiding Vanuit een duidelijke visie en strategie leer je concrete operationele doelstellingen formuleren. Aan de hand van een aantal praktische modellen die kaderen binnen verandermanagement word je in staat gesteld om...

meer