Schrijf je in

Educatieve bachelor secundair onderwijs

Schrijf je in
PXL nieuws

Corry Hermans

opleidingshoofd

De educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs is een professionele opleiding van 3 jaar. Je hebt hierbij heel wat keuzemogelijkheden: je kiest vrij uit 18 onderwijsvakken, je bepaalt…

Meer
PXL nieuws

Marc Hermans

departementshoofd

Iedereen kan leraar worden aan PXL-Education

Om je droomjob waar te maken, presenteert ons departement een uitgebreid en flexibel aanbod voor toekomstige leraren kleuter-, lager of…

Meer
PXL nieuws

Veerle Verheyen

ambassadeur

Een lerarenopleiding biedt stevige kansen op tewerkstelling, zowel binnen als buiten het onderwijs. Communicatieve vaardigheden gelden in elke job én versterken je zelfvertrouwen.

Mijn…

Meer
PXL nieuws

Laurien Stuvers

alumna

PXL-Education was een beetje mijn 'thuis'. De open, vlotte en ondersteunende communicatie met lectoren en directie gaf me veel zelfvertrouwen.

Dit gekoppeld aan de stevige basiskennis,…

Meer

De opleiding

Secundair onderwijsGepassioneerd weet jij jongeren te inspireren!

Met een bachelordiploma Secundair onderwijs van Hogeschool PXL kan je terecht in alle onderwijsnetten (katholiek, provinciaal, stedelijk en gemeenschapsonderwijs).

Vrije combinatie van twee onderwijsvakken:

 • Aardrijkskunde
 • Bedrijfsorganisatie (Handel-Burotica)
 • Bewegingsrecreatie (alleen combineerbaar met LO)
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Gezondheidsopvoeding (NIEUW)
 • Informatica
 • Lichamelijke opvoeding
 • Biologie of fysica (incl. natuurwetenschappen) 
 • Nederlands
 • Niet-confessionele zedenleer 
 • Plastische opvoeding (PO)
 • Project algemene vakken (PAV) 
 • Project kunstvakken (PKV) 
 • Techniek (STEM)
 • Wiskunde 

En verder... 

 • Flexibele trajecten mogelijk
 • Extra keuzemodules die aansluiten bij je eigen interesse en de arbeidsmarkt:
  • RZL (godsdienst)
  • cultuureducator  
  • ICT-coördinator  
  • sportcoach
 • Competentiegericht onderwijs via drie leerlijnen:
  • didactische bekwaamheid: opvoedkunde, didactische ateliers, stages, vakoverschrijdende competenties
  • expertise: onderwijsvakken en keuzemodules
  • ondersteunende vaardigheden: taal en ICT
 • Semestersysteem met 10 lesweken aangevuld met praktijkweken
 • Examens in januari en juni

Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

Onze opleiding leidt tot het diploma Bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs. Het is een professionele bacheloropleiding die drie jaar duurt en 180 studiepunten omvat. In het secundair onderwijs krijgen de leerlingen een vakkenpakket aangeboden. Uiteraard is het niet de bedoeling dat jij al die vakken tot in de puntjes beheerst. Daarom kies je aan het begin van je lerarenopleiding twee vakken die je later wil geven. Deze vakken kies je volgens je eigen interesses. Je kan bij ons volkomen vrij combineren uit het volledige aanbod.

Drie centrale pijlers die op elkaar afgestemd zijn, bereiden je geleidelijk en systematisch voor om een 'competente' leraar te worden.

In de pijler 'didactische bekwaamheid' leer je in de lessen opvoedkunde alle aspecten van de klaspraktijk kennen. Daarnaast worden de eerste stappen gezet in het leren lesgeven tijdens de didactische ateliers, waarbij je de kunst van lesvoorbereidingen maken in de vingers krijgt en waarbij je in een eigen veilige klasomgeving een lessituatie kan inoefenen. Al snel ga je ook observeren in een échte klas. Hierna volgt het 'echte' werk tijdens de lesstage in het secundair onderwijs. Naast lesstages volgen er nog diverse stages die bij het brede onderwijsveld aansluiten. Tijdens deze stages oefen je vakoverschrijdende competenties, want heel wat leraarsvaardigheden overstijgen immers je vak en gaan buiten de klasmuren: bijvoorbeeld werken in teamverband, reflecteren over probleemsituaties, een project organiseren, een internationale stage, …

De tweede pijler 'expertise verwerven' richt zich op het ontwikkelen van de nodige vakbekwaamheid voor beide onderwijsvakken. Je staat sterker in je schoenen als je kan terugvallen op vakgebonden kennis en vaardigheden. Buiten de contacturen maken we je ook vaardig in zelfstandig leren en/of afstandsleren. Reeds van bij de aanvang maakt dit blended learning deel uit van je leertraject. In het derde jaar kan je bovendien extra expertise en praktijk verwerven in een keuzemodule die aansluit bij jouw interesse en waarnaar veel vraag is in het werkveld. Het gaat onder andere om volgende keuzemogelijkheden: schoolloopbaanbegeleider, ICT-coördinator, cultuureducator, sportcoach, instructeur fitness, methodeonderwijs, filosoferen met jongeren, erfgoededucatie, …

De derde pijler omvat de ontwikkeling van een aantal essentiële ondersteunende vaardigheden. Zij richten zich op de verbetering van je taal-, ICT-, informatie- en studievaardigheden, en het praktisch gebruik ervan voor een toekomstig leraar. Je leert alle kneepjes van het vak: stemtechniek, schriftelijke taalvaardigheid, presenteren, gebruik van educatieve software, digitale borden en tablets, onderzoekscompetenties, ...

Onze lerarenopleiding is georganiseerd in een duidelijk en transparant semestersysteem. Er zijn twee semesters met hierin telkens 10 lesweken expertise, tussentijds afgewisseld met praktijkweken. Het aandeel praktijkweken stijgt jaar na jaar en in het derde jaar is het tweede semester bijna volledig gewijd aan praktijk. Voor een aantal lesmodules kan je ook kiezen of je ze in contact- of afstandsonderwijs volgt. Ook als je kiest voor contactonderwijs is er blended learning, een combinatie van contactonderwijs en begeleid zelfstandig leren.

Verkorte of flexibele trajecten

Lesbevoegdheid in een extra onderwijsvak? Heroriënteren? Werk en studie combineren? Statuut topsport of functiebeperking?
Neem contact op met de trajectbegeleider om de mogelijkheden te bespreken!

PXL-diploma's zijn wereldwijd erkend door de NVAO

NVAO geaccrediteerde opleiding

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid, en is de officiële instantie die een deskundig en objectief oordeel geeft over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

In september 2017 ontving Hogeschool PXL een excellent kwaliteitsrapport van de NVAO.

 

Actueel

Agenda

19.12.2019
PXL-Winter Ball
23.12.2019
Kerstvakantie
03.02.2020
Lesvrije week

PXL NWS

04.11.2019
Mannelijke leerkracht is uitstervend ras
04.10.2019
1200 leraren op eerste Nacht van de Leraar
25.09.2019
Hogeschool PXL ontwikkelt “hoe gaat het met je”-app voor leerlingen

Video

07.09.2019
Infodag
02.07.2019
Infodag
08.05.2019
Openlesdag

Fotoalbums

pxl in beeld
Infodag

PXL-aanbod

Ontdek ons volledige aanbod in de PXL-brochure

PXL krant

Klik op de afbeelding om de krant in pdf-formaat te downloaden

Brochure

Alle opleidingsinfo vind je ook in onze opleidingsbrochure.

Brochure

Klik op de afbeelding om de brochure in pdf-formaat te downloaden

Contact

Corry Hermans

Corry Hermans

opleidingshoofd

+32 472 57 87 50

corry.hermans@pxl.be