Inschrijven

Educatieve bachelor secundair onderwijs

Inschrijven

Jouw opleiding

Secundair onderwijs

Heb je er altijd al van gedroomd om voor de klas te staan? Wil je jongens en meisjes begeleiden in hun schoolcarrière? Ben je daarenboven ook nog eens leergierig, dynamisch en kom je goed uit je woorden? Dan ben je de geknipte persoon voor deze opleiding. Bij ons staat het 'meesterschap' van de leraar centraal en heb je héél wat keuzemogelijkheden. Wij stomen je klaar om zelfverzekerd voor de klas te staan en een echte PXL-leraar te worden. Als PXL-leraar ben je inspirerend en gedreven, reflectief en onderzoekend, vakinhoudelijk en vakdoorbrekend én bovendien een echte teamplayer.

 • De opleiding neemt je gedurende drie jaar (180 studiepunten) mee op avontuur.
 • Jij mag kiezen! Je hebt een vrije combinatie van twee onderwijsvakken:
  • Aardrijkskunde
  • Bedrijfsorganisatie
  • Bewegingsrecreatie (alleen combineerbaar met LO)
  • Economie
  • Engels
  • Frans
  • Geschiedenis
  • Gezondheidsopvoeding (NIEUW)
  • Informatica
  • Lichamelijke opvoeding
  • Biologie of fysica (incl. natuurwetenschappen) 
  • Nederlands
  • Niet-confessionele zedenleer 
  • Plastische opvoeding (PO)
  • Project algemene vakken (PAV) 
  • Project kunstvakken (PKV) 
  • Techniek (STEM)
  • Wiskunde 
 • Bij ons ben je geen nummer! Je krijgt onderwijs in kleine groepen met interactieve werkvormen.
 • We dagen je uit om probleemoplossend te denken en onderzoekend te leren in functie van innovatief onderwijs.
 • Je opleiding is georganiseerd in een duidelijk en transparant semestersysteem van tien lesweken afgewisseld met praktijkweken.
 • Ook ICT valt niet weg te denken uit deze opleiding. Je krijgt een toekomstgerichte opleiding met gebruik van ICT. Zo ga je aan de slag met de laptop, tablet en digitale borden.
 • We begeleiden je intensief, zowel vóór, tijdens als na de stages en stomen je helemaal klaar voor de werkvloer!

Verkorte of flexibele trajecten

Lesbevoegdheid in een extra onderwijsvak? Heroriënteren? Werk en studie combineren? Statuut topsport of functiebeperking?
Neem contact op met de trajectbegeleider om de mogelijkheden te bespreken!

 

  

  

PXL-diploma's zijn wereldwijd erkend door de NVAO

NVAO geaccrediteerde opleiding

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid, en is de officiële instantie die een deskundig en objectief oordeel geeft over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

In september 2017 ontving Hogeschool PXL een excellent kwaliteitsrapport van de NVAO.

 

Onderwijsvakken

Vrije combinatie van twee onderwijsvakken:

NIEUW: Techniek met focus op STEM-onderwijs!

Aardrijkskunde

Klimaatverandering, water en landschap, ontwikkelingssamenwerking, navigatie, ruimtelijke inrichting en stedelijke vernieuwing, duurzaam toerisme, verdeling van welvaart, energie- en grondstoffenvoorziening, natuurgeweld, migratie en culturele samenleving, globalisering, kaarten en satellietbeelden, voedselvraagstukken, het weer voorspellen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, ... Aardrijkskunde opent je wereld!

Naast de verruiming van de eigen horizon verken je ook de mogelijkheden om aardrijkskunde op een boeiende manier in de klas te brengen, aantrekkelijk, up-to-date en op maat gesneden leermateriaal te ontwikkelen en leerlingen te motiveren. De gehanteerde werkwijze is interactief, probleemgestuurd, ICT-ondersteund, multimediaal en praktijkgericht.

Wil je bovenstaande interesses verder uitdiepen en aan jongeren doorgeven? Open dan de wereld voor jouw leerlingen en kies aardrijkskunde!

 

Terug naar overzicht

Bedrijfsorganisatie (Handel-Burotica)

Ben je geïnteresseerd in de wereld van het handel drijven, ondernemerschap en logistiek, boekhouden en recht, administratieve ICT-toepassingen en e-commerce?
Vind je het een enorme uitdaging om dit met leerlingen te verkennen en uit te diepen?
Voel je je aangesproken om TSO- en BSO-leerlingen te begeleiden?
Dan is Handel-Burotica jouw vak! Met je diploma Bachelor in het Secundair onderwijs - Handel-Burotica heb je naast een grote keuze aan vakken in het onderwijs ook mogelijkheden daarbuiten. Zo kan je ook als bankbediende, management assistant, uitzendconsulent of in een andere administratieve job aan de slag.

Tijdens je opleiding word je klaargestoomd tot een leraar handelsvakken en toegepaste informatica, je maakt kennis met simulaties, management games en externe initiatieven om het ondernemerschap naar je klas te brengen. We werken met innoverende en activerende werkvormen, gebruiken een digitaal bord, integreren de laatste nieuwe technologieën in ons lesgebeuren en geven je een breed, actueel kader mee. Het aantal vakken dat je mag onderwijzen, is enorm groot, vandaar ook de rijke opleiding.

 

Terug naar overzicht

Bewegingsrecreatie

Via een ruim pakket aan stages maak je kennis met zoveel mogelijk facetten van de vrije tijd. Fitnesscentra, sportclubs, sportfederaties en sportdiensten zullen na afloop geen geheimen meer hebben voor jou. De junior-collega's van het tweede jaar gaan op ski- en snowboardstage in Oostenrijk. De derdejaarsstudenten sluiten de opleiding af met een spectaculaire outdoor stage in Spanje. Kijk alvast uit naar rotsklimmen en canyoning in de Pyreneeën of watersporten op de Middellandse zee.

 

 

Terug naar overzicht

Economie

Heb je interesse in het economisch gebeuren en de economische actualiteit? Wil je in het dagelijks leven je eigen rekeningen en facturen leren beheren, je budget maken, je belastingbrief invullen, economische beslissingen kunnen nemen en begrijpen? Misschien denk je eraan om later een eigen zaak op te starten? Dan is het onderwijsvak economie vast iets voor jou. Je leert over verzekeringen, leningen, je aankopen als consument, ... Boekhouden en een ondernemingsplan opstellen komen ook aan bod. Ten slotte leer je verbanden leggen tussen de verschillende economische begrippen: inflatie, duurzame groei, overheidsbegroting, conjunctuur, enz. Zo krijg je meer inzicht in economie.

Een goede economieleraar helpt de leerlingen bij het omzetten van theorie in praktijk: onder andere zakgeld leren beheren, omgaan met geld / bankkaart / rekening, ... Tijdens de lessen werken we via het flipped-classroomprincipe. Dat betekent dat we tijdens de les aan de slag gaan met het voorbereide materiaal van de junior-collega's. Op deze manier ontdekken we samen naast de inhouden ook verschillende werkvormen die in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden.

 

Terug naar overzicht

Engels

Engels, je kan gewoon niet om deze wereldtaal heen: of je nu surft op het internet, videogames speelt, films bekijkt of op vakantie bent. Je wil graag leraar Engels worden?

In de opleiding leer je vlot Engels spreken en schrijven. Ook de receptieve vaardigheden 'lezen en luisteren' staan op het programma. Verder verdiep je je, onder begeleiding van de lector, in de studie van grammatica, woordenschat, fonetica en uitspraak. Taal is cultuur, dus moet je uiteraard iets weten over de Angelsaksische wereld. Groot-Brittannië, Ierland en Amerika liggen voor de hand.

'Learning by doing' is het motto in deze opleiding. Het gebruik van interactieve werkvormen laat toe om vanaf het begin ervaring op te bouwen voor de klas. Verder staan er een aantal uitstappen op het programma, onder andere theater, vertelfestival in Alden Biesen, English breakfast, …

 

Terug naar overzicht

Frans

Hou je van de Franse taal? Zou je deze mooie taal nog beter willen beheersen: zeer vlot begrijpen, (bijna) foutloos spreken, correct schrijven? Hou je bovendien van alles wat met de Franse taal te maken heeft, zoals film, muziek, boeken, reizen, enz.? Ben je niet bang van wat lectuur? Wil jij je de Franstalige cultuur eigen maken? Wil je een vakleraar worden die de leerlingen kan enthousiasmeren en hun Franse taalvaardigheid bijbrengen?

Verruiming van de eigen horizon, verkenning van het culturele en sociale draagvlak van de taal, verwerving van alle vormelijke aspecten van de Franse taal, op een communicatieve en motiverende manier lesgeven: dit zijn onze doelstellingen.

We werken interactief, projectmatig, ICT-ondersteund, multimediaal en beroepsgericht. Junior-collega's Frans participeren actief aan hun eigen leerproces en groeien langzaam maar zeker uit tot enthousiaste, gedreven, communicatieve en vernieuwende professionele werkkrachten.

 

Terug naar overzicht

Geschiedenis

Waar komen wij vandaan, waar gaan wij naartoe? Om het heden te begrijpen, moet je terug naar het verleden. Geschiedenis leert je inzicht krijgen in de complexiteit en de evolutie van de samenleving: de onderlinge beïnvloeding van de componenten politiek, economie, sociaal leven, kunst, wetenschap en religie.

Geschiedenis zit duidelijk in de lift: het aantal junior-collega's stijgt en historische romans, boeken over geschiedenis en historische films liggen goed in de markt.
De geschiedenis van de prehistorie tot de eigen tijd komt aan bod. Wie het verleden bestudeert, moet ook op de hoogte zijn van de actualiteit. Kennis van de actualiteit vormt een belangrijke component in de opleiding.

De geschiedenis wordt bestudeerd op een gevarieerde en interactieve manier: hoorcolleges, oefeningen, presentaties door studenten, digitaal bord, beeldmateriaal, film, studiereizen, ...
Wie geschiedenis studeert, krijgt een beter inzicht in de evolutie van mens en maatschappij.

 

Terug naar overzicht

Gezondheidsopvoeding

Wil je een fit hoofd combineren met een fit lijf en wil jij – als leraar – jongeren hierin inspireren, dan ben je helemaal klaar om te starten met gezondheidsopvoeding.

Je geeft jongeren de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die ze nodig hebben om gezonde keuzes te maken voor zichzelf en anderen en op die manier een gezonde levensstijl na te streven.

In dit onderwijsvak nemen we het brede concept ‘gezondheid’ onder de loep. Naast gezond samenleven, komen de verschillende facetten van fysieke en mentale gezondheid aan bod. We gaan in op thema’s als relationele en seksuele vorming, puberbrein, stress, emoties en weerbaarheid, sociale wetenschappen, fysieke fitheid, voedingspatronen, levensstijl en -kwaliteit.

De nieuwe leerplannen schenken veel aandacht aan gezondheidsopvoeding. Je kan zowel praktisch, theoretisch én projectmatig aan de slag met diverse doelgroepen.

Als leraar ‘gezondheidsopvoeding’ kan je een krachtig gezondheidsbeleid op school uitwerken en een gezond leef- en leerklimaat ontwikkelen voor elke leerling. Zowel fysieke als mentale fitheid zijn immers basisvoorwaarden om goed te kunnen leven en leren.

 

Terug naar overzicht

Informatica

Ben je gebeten door ICT in al haar facetten? Wil je anderen ook graag de mogelijkheden van de informaticawereld aanleren? Dan is de keuze voor het onderwijsvak informatica beslist de juiste!

Je leert onder andere rekenbladen, tekstverwerking en databanken efficiënt hanteren, een website maken, programmeren, de computer doorgronden, nieuwe tools evalueren, ...

Informatica aanleren via een boek? Neen hoor! De leraar informatica ontwikkelt zélf lesmateriaal, is een coach voor de leerlingen tijdens oefenmomenten en doet dat allemaal op een motiverende manier. Omdat leerlingen graag met de computer werken, creëer je als coach / leraar informatica een unieke band met hen.

De invoering van de ICT-eindtermen door de Vlaamse overheid in 2007 bewijst het nut van ICT in onze samenleving. Word jij de gemotiveerde leraar informatica die de leerlingen klaarstoomt voor deze nieuwe ICT-samenleving?

 

Terug naar overzicht

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding, een richting voor veelzijdige mensen ...

Je bent sportief? Je werkt graag samen met anderen? Je wil je kennis verder uitbouwen om anderen aan te zetten tot meer en betere sportieve activiteiten? Dan bezit je al heel wat eigenschappen waarover een junior-collega lichamelijke opvoeding moet beschikken.

Het is niet nodig dat je alle sporten beheerst, een goede basis is wel nodig. Via een uitgebreid pakket praktijk (5 tot 8 uur per week) krijg je de kans om je verder te vervolmaken in de sporten die frequent voorkomen op school: volleybal, voetbal, basketbal, handbal, atletiek, zwemmen, toestelturnen en dans. De nadruk ligt zowel op het verbeteren van je eigen niveau als het aanbrengen van didactische vaardigheden.

Daarnaast is ook een stevige theoretische basis noodzakelijk. Aan de hand van sportgerelateerde inhouden leer je hoe we bewegen en op welke manier een beweging tot stand komt. De relatie met sportactiviteiten is dan ook altijd aanwezig tijdens theorielessen zoals anatomie, fysiologie en biomechanica.

Aangezien je een opleiding krijgt die je onder andere kan leiden naar een diploma van leraar lichamelijke opvoeding, is het belangrijk dat je graag omgaat met mensen, in het bijzonder met kinderen. Sociale vaardigheden zijn absoluut noodzakelijk om een goede leraar of sportbegeleider te worden. Communicatie, verantwoordelijkheid, creativiteit, organisatietalent, samenwerking, ... zijn maar enkele attitudes die gedurende de opleiding verder ontwikkeld worden.

Vanaf het eerste jaar staan heel wat praktijkstages in het onderwijs op het programma. Tijdens je drie jaar durende studie zal je les geven in het kleuter-, lager, secundair en buitengewoon onderwijs. Verder gaan alle junior-collega's lichamelijke opvoeding jaarlijks een week op sportstage in de Hoge Venen. Je maakt er kennis met de meest uiteenlopende sporten: van mountainbike tot circustechnieken en van survival tot een duikinitiatie.

Als derdejaarsstudent bepaal je voor een deel zelf waar je stage zal lopen. Zo kan je zelf je weg zoeken en je specialiseren in datgene wat je echt interesseert. Je kan kiezen voor een stage in een fitnesscentrum of bij een sportdienst. Als je liever zelf iets organiseert, kan dat ook. Of wil je nog extra les geven op een school? De keuze is aan jou.

Er wordt dikwijls gezegd dat een diploma lichamelijke opvoeding weinig toekomstperspectieven biedt. Dit is wellicht waar als je enkel uitkijkt naar een job in het onderwijs. Door zwakke sportieve prestaties van onze jeugd en onze topsporters op de Olympische Spelen begint de overheid echter stilaan te beseffen dat lichamelijke opvoeding op school de basis is voor alle sportactiviteiten in je verdere leven. In de toekomst zullen bewegingsopvoeding en lichamelijke opvoeding op school een belangrijkere plaats innemen. De vraag naar leraren lichamelijke opvoeding zal zeker positief evolueren.

Ook buiten het onderwijs kan je met je diploma lichamelijke opvoeding op heel wat plaatsen terecht. De vrije tijd biedt veel sportmogelijkheden (zeker in combinatie met bewegingsrecreatie) en dankzij hun sociale competenties komen steeds meer afgestudeerden in de privésector terecht.

 

 

 

Terug naar overzicht

Biologie of fysica (incl. natuurwetenschappen)

Ben je geboeid door wetenschappen, een kritische denker, maar ook een doener die graag nieuwe kennis ontdekt, deelt en demonstreert, dan is natuurwetenschappen een geschikte keuze voor jou. In deze praktijkgerichte opleiding spendeer je heel wat uren in het labo waar je de natuur leert bevragen, waar proeven slagen maar ook (veilig) mogen mislukken en waar de wil tot inzet en leren groot is en de afstand tussen junior-collega en lector klein.

In het eerste jaar verdiep je je in de natuurwetenschappen. Het vak natuurwetenschappen omvat zowel de niet-levende als de levende natuur en de beginselen van de chemie. Je verkent dus niet alleen de algemene principes die aan de basis liggen van alledaagse verschijnselen zoals warmte, licht, materie of elektriciteit, maar je ontdekt ook hoe deze verschijnselen een sturende rol spelen in de levende natuur.
Vanaf het tweede jaar kies je je specialisatie: biologie of fysica. In het vak biologie wordt je kennis van de levende natuur verbreed en verdiept. Je leert op welke manier levensvormen aangepast zijn aan hun omgeving en hoe ze reageren op veranderingen. In het klaslokaal, maar ook daarbuiten doe je via oefeningen en waarnemingen gericht kennis op. Kies je voor het vak fysica, dan leer je dagdagelijkse verschijnselen beter begrijpen. Je gaat onderzoekend aan de slag en voert veel experimenten uit. Je verdiept je in diverse domeinen: optica, mechanica, elektriciteit, warmteleer, ... en leert hoe je fysische begrippen en elementaire natuurwetten boeiend vertaalt naar de leefwereld van jongeren.

In het secundair onderwijs kan je met deze brede basis in de eerste én tweede graad aan de slag voor natuurwetenschappen. Ook kan je, afhankelijk van je specialisatie (biologie of fysica), in de tweede graad biologie of fysica geven. Andere mogelijke werkplekken zijn centra voor natuur- en milieu-educatie en doe-centra zoals Technopolis. 

 

Terug naar overzicht

Nederlands

Praat en schrijf je vlot? Boeit taal jou? Experimenteer je graag met taal? Ben je geïnteresseerd in boeken, film, toneel en poëzie?

Wil je bovenstaande interesses verder uitdiepen en jouw passie aan jongeren doorgeven? Dan heb je allicht alles in huis om een enthousiaste leraar Nederlands te worden.

Via uiteenlopende werkvormen, van interactieve gesprekken tot zelfstudie, train je je taalvaardigheid. Daarbij horen onder meer inzicht in taalstructuur, creatief omgaan met uiteenlopende tekst- en beeldmaterialen, thema's en werkvormen zoeken die jongeren aanspreken, onderzoek van taalbeleid en taalaanpak in de verschillende soorten onderwijs ... kortom, een brede kijk op taal opbouwen zodat je leerlingen kan boeien voor je vak!

 

Terug naar overzicht

Niet-confessionele zedenleer

Waarvoor staat dit levensbeschouwelijk vak eigenlijk? Niet-confessionele zedenleer omvat onder andere waarden en normen, sociale vaardigheden, gevoelens, maatschappelijke thema's, persoonlijkheidsontwikkeling, autonoom denken, ...

Tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer kijken junior-collega en lector met een kritische bril naar ethische thema's die belangrijk zijn voor ons dagelijks doen en laten, maar ook naar de 'grotere' levensvragen. Een vrijzinnig perspectief is hierbij steeds het uitgangspunt.

Zet jij ook eens graag een filosofische boom op? Discussieer je met veel passie over de actualiteit? Werk je liefst interactief met je leerlingen? Kan je je goed inleven in de leefwereld van jongeren? Ben je maatschappelijk geëngageerd? Dan is niet-confessionele zedenleer zeker jouw vak.

 

Terug naar overzicht

Plastische opvoeding (PO)

Ben je beeldend creatief en wil je jongeren begeesteren met jouw passie voor kunst, dan is de opleiding plastische opvoeding ongetwijfeld iets voor jou.
Je hebt geen specifieke voorbereiding of vooropleiding nodig om leraar plastische opvoeding te worden, maar enige aanleg en een brede belangstelling voor kunst en cultuur vind je vanzelfsprekend.

In de atelierpraktijk wordt je visueel en beeldend vermogen verder ontplooid. Naast het vormgeven leer je hoe je naar beelden kijkt en hoe je ze bespreekt. Deze competenties gebruik je in de didactische ateliers om inspirerende lessen te ontwerpen die de creatieve talenten bij jongeren aanwakkeren.

Tijdens je opleiding ontwikkel je beeldende en pedagogisch-didactische vaardigheden die nodig zijn om in alle richtingen van het secundair onderwijs plastische opvoeding en aanverwante vakken te kunnen geven. Buiten het onderwijs kan je ook in culturele instellingen en musea aan de slag.

 

Terug naar overzicht

Project algemene vakken (PAV)

Sta je met beide voeten in het leven? Heb je een ruime interesse, ben je graag creatief bezig met materiaal en wil je een intensief contact met je leerlingen? Dan is PAV (Project Algemene Vakken) beslist iets voor jou.

Wie voor PAV kiest, komt terecht in de eerste, tweede en derde graad van het beroepssecundair onderwijs of het deeltijds beroepsonderwijs. De meeste junior-collega's en leraren PAV spreken zich erg positief uit over BSO-jongeren. Doordat de leraren veel uren lesgeven aan deze groep, bouwen ze een sterke band op met de leerlingen en groeien ze vaak uit tot een vertrouwenspersoon.

PAV is het onderwijsvak dat resoluut kiest voor een geïntegreerde, vakoverschrijdende aanpak. Een leraar PAV bereidt zijn/haar leerlingen voor op de maatschappij en leert hun functionele vaardigheden aan uit verschillende vakdomeinen (taal, rekenen, ICT, tijd en ruimte, economie, natuurwetenschappen): onder andere om met een kritische blik te kijken naar reclame, hoe ze op zoek kunnen gaan naar een job, om hun mening op een beleefde manier te uiten, op welke manier ze betrouwbare informatie op het internet kunnen vinden, hoe ze hun weg kunnen vinden in een vreemde stad, om hun zakgeld te beheren, ...

 

Terug naar overzicht

Project kunstvakken (PKV)

Wil je later niet uitsluitend je kansen wagen in het onderwijs, maar spreekt een job in de culturele sector jou ook aan? Als PKV'er vervul je een belangrijke schakel tussen het onderwijs en het culturele landschap en ben je vakinhoudelijk bekwaam in beide sectoren.

De verschillende competenties komen vakoverschrijdend aan bod door middel van overwegend praktische werkvormen, binnen een aanvullend theoretisch kader. Vakexpertise, educatie en organisatie zijn kernwoorden in deze opleiding. Je wordt ondergedompeld in het diverse aanbod binnen de verschillende kunsttalen: onder andere beeldende kunsten, podiumkunsten, architectuur, theater, dans, muziek, alsook nieuwe media, literatuur en erfgoed. Deze culturele onderdompeling vereist een actieve deelname, reflectie en het leggen van verbanden naar kunsthistorische uitingen. Je leert om kritisch een mening te vormen door middel van een kunstfilosofische benadering en een doorgedreven analyse van recensies binnen de diverse kunsttalen.

Als onderwijsgevende maak je kennis met en neem je actief deel aan verschillende educatieve werkvormen en didactische methodieken. Je bent ambassadeur in het actuele debat rond de kwaliteit en noodzakelijkheid van kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen.

Daarnaast word je opgeleid als organisator in het opzetten en begeleiden van kunstzinnige en culturele projecten binnen een organisatie. Helder communiceren, planmatig werken (deadlines) en teamwork zijn competenties die je in de praktijk mag ondervinden door het effectief organiseren van een groepsproject.

Naast de praktijk verdiep je je in het cultuurbeleid, leer je een subsidiedossier opmaken en doe je een theoretisch kwaliteitsonderzoek naar een culturele instelling. Vaardigheden die voorgaande competenties aanvullen in je toekomstige werkomgeving!

 

Terug naar overzicht

Techniek (STEM)

De maatschappij heeft nood aan mensen, vrouwen en mannen, met inzicht in technische geletterdheid. Om hieraan te voldoen zet PXL-Education maximaal in op de ontwikkeling van techniektalent door geïntegreerd onderwijs.

Daarom zijn probleemoplossend denken, gebruik maken van algoritmes, analyseren en realiseren enkele van de talenten die binnen het onderwijsvak techniek verder ontwikkeld zullen worden. We werken steevast projectmatig en in elk project worden de vijf toepassingsgebieden (ICT en communicatie, transport, energie, biochemie en constructie) geïntegreerd.

Omwille van de aankomende hervormingen zal er tijdens de opleiding  sterk gefocust worden op één van de acht nieuwe studiedomeinen in het secundair onderwijs, namelijk STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Binnen elk project worden de 5 toepassingsgebieden (ICT en communicatie, transport, energie, biochemie en constructie) geïntegreerd. We maken gebruik  van de knowhow van andere departementen binnen Hogeschool PXL en onze grote expertise op vlak van LEGO-education. Op deze manier zal je helemaal klaargestoomd worden om het vak techniek en de richting STEM vorm te geven. Ben jij gebeten om meer te weten? Dan is het onderwijsvak techniek zeker iets voor jou!
Voor dit onderwijsvak is er geen specifieke vooropleiding vereist. Bij voorkeur denk je oplossingsgericht, ben je praktisch ingesteld, creatief, innovatief en ga je geen enkele uitdaging uit de weg.

 

Terug naar overzicht

Wiskunde

Hou je ervan om wiskunde uit te leggen aan klasgenoten of vrienden? Beleef je hier plezier aan en wil je dit uitstralen naar je leerlingen?
Dan ben je in de wieg gelegd om leraar wiskunde te worden.

Een goede wiskundige vorming in het secundair onderwijs biedt zeker voordelen wanneer je met deze opleiding start. Dit volstaat echter niet: ook je attitude, inzet en motivatie bepalen je verdere studiesucces.

Als leraar wiskunde moet je logisch kunnen denken en over probleemoplossende vaardigheden beschikken. Deze aspecten komen uitgebreid aan bod in de opleiding. Je dient de leerinhouden immers op een abstracter niveau te beheersen dan in het secundair onderwijs.

Naast een opfrissing van de leerinhouden die je zelf kan onderwijzen in de eerste twee graden van het secundair onderwijs komen de volgende onderwerpen aan bod: vlakke meetkunde, ruimtemeetkunde en analytische meetkunde, algebra, analyse, goniometrie, statistiek, complexe getallen, ...

De lectoren geven uitsluitend les op digitale borden. Er is dus veel aandacht voor ICT-ondersteuning, zowel in het vak wiskunde als in de bijhorende didactiek. Wanneer je zelf lesgeeft, oefen je alle vaardigheden die een leraar wiskunde nodig heeft.

Tijdens de opleiding ontdek je vele aspecten van wiskunde, maak je kennis met creatieve werkvormen en leer je lesgeven op een actieve, motiverende en boeiende manier. Ten slotte biedt het tekort aan leraren wiskunde je een grote werkzekerheid nadat je afgestudeerd bent.

 

Terug naar overzicht

PXL nieuws

Corry Hermans

opleidingshoofd

De educatieve bacheloropleiding voor het secundair onderwijs is een professionele opleiding van 3 jaar. Je hebt hierbij heel wat keuzemogelijkheden: je kiest vrij uit 18 onderwijsvakken, je bepaalt…

Meer
PXL nieuws

Marc Hermans

departementshoofd

Iedereen kan leraar worden aan PXL-Education

Om je droomjob waar te maken, presenteert ons departement een uitgebreid en flexibel aanbod voor toekomstige leraren kleuter-, lager of…

Meer
PXL nieuws

Veerle Verheyen

ambassadeur

Een lerarenopleiding biedt stevige kansen op tewerkstelling, zowel binnen als buiten het onderwijs. Communicatieve vaardigheden gelden in elke job én versterken je zelfvertrouwen.

Mijn…

Meer
PXL nieuws

Jolien Vangeel

alumna

PXL-Education is voor mij de plaats waar ik niet enkel werd opgeleid tot een expert in twee vakgebieden, maar ook tot een enthousiaste en gepassioneerde leerkracht. Voor mij was het een opleiding…

Meer

PXL-aanbod

Ontdek ons volledige aanbod in de PXL-brochure
digitaal of op papier in je brievenbus

PXL krant

Klik op de afbeelding om de krant in pdf-formaat te downloaden

Brochure

Alle opleidingsinfo vind je ook in onze opleidingsbrochure.
digitaal of op papier in je brievenbus

Brochure

Klik op de afbeelding om de brochure in pdf-formaat te downloaden

Contact

{this.field(title)}

Corry Hermans

opleidingshoofd

+32 472 57 87 50

corry.hermans@pxl.be