Schrijf je in

Applicatieontwikkeling

Een afstudeerrichting van de Bachelor in de Toegepaste informatica

Schrijf je in
PXL nieuws

Tristan Fransen

opleidingshoofd

Binnen de opleiding Toegepaste Informatica word je intensief voorbereid op een digitale toekomst. Want de wereld van morgen is de wereld van het ‘Internet of Everything’ (IoE):…

Meer
PXL nieuws

Francis Vos

departementshoofd

Binnen het nieuwe departement PXL-Digital integreren we op een unieke wijze de clusters Elektronica-ICT en Informatica. We creëren een nieuw platform waarmee we het voortouw nemen…

Meer
PXL nieuws

Stijn Bijnens

werkveld

Bedrijven wenden ICT en technologie aan om een strategisch voordeel te halen ten opzichte van hun concurrenten. IT draagt bij tot het efficiënte verloop van alle processen waarin…

Meer
PXL nieuws

Kim Gijbels

alumna

Ik werk als full-stack softwareontwikkelaar bij Info Support. Naast development komen ook de andere aspecten van een agile project aan bod, zoals het verfijnen van de…

Meer

De opleiding

ApplicatieontwikkelingToegepaste informatica, opstap naar The Internet of Everything

De wereld van morgen is de wereld van het ‘Internet of Everything’ (IoE): een netwerk van interacties en datastromen tussen allerlei soorten applicaties, toestellen en mensen. Binnen de praktijkgerichte opleiding Toegepaste informatica word je intensief voorbereid om een actieve rol op te nemen in dit Internet of Everything.

In de eerste helft van je opleiding krijg je de fundamentele bouwstenen mee van het Internet of Everything, bekeken vanuit vier perspectieven: Application Development, Systems & Networks, Business en Problem Solving. In de tweede helft ga je je verder specialiseren binnen één van deze perspectieven, waarbij enkel de pijler Problem Solving niet zal uitmonden in een afstudeerrichting, maar zal verweven worden binnen de pijler waarin je je wil specialiseren.

Concreet betekent dit dat iedereen in het eerste jaar hetzelfde studietraject volgt. In het tweede jaar ga je je verder verdiepen in de verschillende perspectieven en ga je afhankelijk van je interesse een afstudeerrichting volgen: Application Development, Systems & Networks of Software Management. In het derde jaar ga je je binnen deze afstudeerrichtingen nog verder specialiseren.

Application development

Binnen Application Development richten we ons op het applicatiegedeelte van het Internet of Everything: PC’s, laptops, smartphones, wearables, VR/AR-devices, humanoids, ... Op elk van deze devices moet een applicatie kunnen draaien. Alle mogelijke technologieën om dit soort toepassingen te ontwikkelen (zoals .NET, Java, PHP, HTML5, Android, iOS, Python, ROS) worden hier verder uitgediept. Bovendien bestaat de mogelijkheid om verder te specialiseren in full-stack development (Web & Mobile of Enterprise & Mobile) of AI & Robotics.

Full-stack Development

De specialisatie Full-stack Development leert je om een volledige applicatie van back-end tot front-end te ontwikkelen met state-of-the-art technologieën volgens best practices uit de industrie. Hierbij schenken we veel aandacht aan “clean code”: dit betekent dat je programma niet alleen functioneel moet zijn, maar ook dat je code onderhoudbaar, uitbreidbaar, testbaar en schaalbaar is.

De back-end is het deel van het programma dat uitgevoerd wordt op een server. We gebruiken hiervoor de programmeertalen Java, C# en PHP. Bij het bouwen hechten we belang aan het goed gebruik van frameworks zoals Spring, ASP.NET Core MVC en Symphony. Nog belangrijker is echter dat je de algemene principes begrijpt die aan de grondslag liggen van deze frameworks: REST, ORM, Dependency Injection, enz. Bij het coderen introduceren we de principes van Test Driven Development.

De front-end staat in verbinding met de server en kan zowel een responsive website zijn, een mobiele app of een meer traditionele (desktop)toepassing. Belangrijk is het hanteren van goede architecturen (zoals Model-View-Controller, Model-View-ViewModel) en (opnieuw) het schrijven van testbare code. Dit realiseren we door het oordeelkundig gebruik van SOLID principes en Design Patterns.

#FullStack #Frontend #Backend #Agile #TDD #CleanCode #CleanArchitecture #REST #MVC #Web #Mobile #Android #iOS #UWP #Xamarin #Java #CSharp #JavaScript #Swift #Angular #Symphony #PHP

AI & Robotics

De specialisatie AI & Robotics richt zich op de twee sterk groeiende gebieden: Artificiële Intelligentie (AI) en Robotica. De maatschappij gaat alsmaar meer en meer geautomatiseerd worden. De twee gebieden van deze specialisatie zijn daar de fundamenten van.

Binnen het AI-domein wordt er gestart met de drijfveer van dit alles, namelijk de data, en Data Science technieken. Dit helpt om voeling te krijgen met gegevens, waarna traditionele Machine Learning technieken gebruikt worden om hier slimme toepassen mee te maken.
Deep Learning technieken laten toe om met complexere data om te gaan, zoals video en voice, en bij Data Engineering worden technieken aangeleerd om met massieve hoeveelheden data nuttige toepassingen te maken.

Om het plaatje van automatisatie compleet te maken, wordt er aan dit alles ook een fysiek luik gekoppeld. Op vlak van robotica ligt de focus op het softwarematig aansturen van off-the-shelf robots en componenten. Het doel is stationaire en mobiele platformen (Robotarmen, ATVs, autos, …), UAVs (drones) of humanoids zo autonoom mogelijk opdrachten te laten volbrengen. Dit kan gaan van bewegen in ongekende ruimten, inspecties uitvoeren en daarop beslissingen nemen tot het volledig automatiseren van repetitieve taken.

#AI #MachineLearning #DeepLearning #Robotics #Automation #PyTorch #TensorFlow #Hadoop #Spark #ROS #OpenCV #Python #UAV #drones #Humanoids

IT-professional

De hedendaagse IT’er moet sociaal zijn, communicatief en vooral een echte teamspeler. Met technologische kennis alleen red je het dan ook niet meer. Businessvaardigheden zoals communicatie en inzicht in de business flow bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Om je klaar te maken voor het echte werk bouwen we doorheen je opleiding steeds grotere oefeningen/projecten in, waarin je zowel in een team als zelfstandig leert werken en waarin je je informaticakennis in een ruimere context plaatst. Bij het IT-project in het derde jaar worden in ieder team de verschillende perspectieven van het Internet of Everything geïntegreerd en werk je als team samen met bedrijven aan nieuwe prototypes en projecten. Het sluitstuk van je professionele opleiding is een bedrijfsstage met bachelorproef van twaalf weken in het derde jaar.

Top in Vlaanderen!

  • Sterke samenwerking met de bedrijfswereld
  • Aandacht voor technologische en professionele ontwikkeling
  • Bijzonder kwaliteitskenmerk voor innovatie en onderzoek
  • Sterke competentiegerichte en praktische aanpak
  • Multidisciplinaire projecten
  • Mogelijkheid tot deelname aan internationale programma’s
  • Sterke studie- en studentenbegeleiding
  • Tutorship via junior-collega’s

PXL-diploma's zijn wereldwijd erkend door de NVAO

NVAO geaccrediteerde opleiding

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid, en is de officiële instantie die een deskundig en objectief oordeel geeft over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

In september 2017 ontving Hogeschool PXL een excellent kwaliteitsrapport van de NVAO.

 

Actueel

Agenda

19.12.2019
PXL-Winter Ball
23.12.2019
Kerstvakantie
03.02.2020
Lesvrije week

PXL NWS

21.08.2019
"Menselijke" robots helpen klanten op weg in winkels in Hasselt
08.07.2019
Internationaal programma geeft IT-studenten van Hogeschool PXL vleugels
25.04.2019
PXL Breekt UIt 2019

Video

07.09.2019
Infodag
02.07.2019
Infodag
08.05.2019
Openlesdag

Fotoalbums

pxl in beeld
Infoavond

PXL-aanbod

Ontdek ons volledige aanbod in de PXL-brochure

PXL krant

Klik op de afbeelding om de krant in pdf-formaat te downloaden

Brochure

Alle opleidingsinfo vind je ook in onze opleidingsbrochure.

Brochure

Klik op de afbeelding om de brochure in pdf-formaat te downloaden

Contact

{this.field(title)}

Tristan Fransen

opleidingshoofd

+32 488 35 47 24

tristan.fransen@pxl.be