Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Hoe doen jouw oud-leerlingen het in hogeschool PXL?

Wellicht volgt elke school de studieresultaten van haar oud-leerlingen in het hoger onderwijs op de voet. Al is dit niet meer zo eenvoudig nu een resultaat niet steeds een volledig opleidingsjaar betreft maar soms het studierendement (verhouding van het aantal verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten).

Sinds 2012 sturen wij niet meer jaarlijks een listing op papier van deze resultaten. Elke school die oud-leerlingen heeft aan onze hogeschool, krijgt op eenvoudig verzoek één strikt persoonlijke login en paswoord waarmee de resultaten op elk moment kunnen worden opgevraagd.

Een school die nog geen login-gegevens heeft, kan deze onmiddellijk verkrijgen door een eenvoudig mailtje te sturen naar jos.veijkeijken@pxl.be