Hoe doen jouw oud-leerlingen het in hogeschool PXL?

Wellicht volgt elke school de studieresultaten van haar oud-leerlingen in het hoger onderwijs op de voet. Al is dit niet meer zo eenvoudig nu een resultaat niet steeds een volledig opleidingsjaar betreft maar soms het studierendement (verhouding van het aantal verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten).

Sinds 2012 sturen wij niet meer jaarlijks een listing op papier van deze resultaten. Elke school die oud-leerlingen heeft aan onze hogeschool, krijgt op eenvoudig verzoek één strikt persoonlijke login en paswoord waarmee de resultaten op elk moment kunnen worden opgevraagd.

Een school die nog geen login-gegevens heeft, kan deze onmiddellijk verkrijgen door een eenvoudig mailtje te sturen naar jos.veijkeijken@pxl.be