Huisstijl

Een samenhangende visuele identiteit vormt een basiselement van elk communicatiebeleid.
Dit geldt ook voor Hogeschool PXL. De huisstijl of visuele identiteit van Hogeschool PXL werd op 26 maart 2013 gelanceerd.
Bekijk hier het fotoalbum van de lancering.

Deze identiteit blijft pas echt herkenbaar als ze ook door iedereen consequent wordt toegepast.
Alle huisstijlelementen zoals het logo, het beeld, de slogan, de gekozen lettertypes en kleuren, worden volgens vastgelegde afspraken gebruikt. Deze afspraken worden vastgelegd in onze PXL-huisstijlgids die we hier online ter beschikking stellen. Mogelijk duiken er in de praktijk nog specifieke vragen. Aarzel in dat geval niet om ons te contacteren!

Het beeld van Hogeschool PXL

Vijf dynamische mensen die de toekomst hoopvol én uitdagend tegemoet zien: dat is het beeld dat Hogeschool PXL op het lijf geschreven is. Hogeschool PXL draait rond mensen, rond studenten. Daarom kozen we ook voor deze sprekende foto als iconisch Hogeschool PXL-beeld. De groep van studenten is zo samengesteld dat nagenoeg iedere jongere zich met een van de hoofdrolspelers kan identificeren.

De lijntekening

Lijntekening

De lijntekening wordt als grafisch element gebruikt in een aantal publicaties en grafische toepassingen. Deze tekening verwijst naar het netwerk van onze hogeschool.

De X-factor

X-factor

De visie van Hogeschool PXL is gebaseerd op het X-factor model van excellente professionals en excellente professionele organisaties.

De hogeschool met het netwerk

'De hogeschool met het netwerk' is de officiële baseline van Hogeschool PXL. Meestal 'kleeft' een baseline aan het logo of beeldmerk. Wij kiezen er bewust voor om de baseline meer als slogan te positioneren: dus in principe los van het logo. Let wel: terwijl een slogan een instrument voor de korte termijn is, fungeert een baseline op middellange termijn. Deze baseline blijft dan ook onveranderd, tot hij officieel vervangen wordt door een nieuwe baseline. Een variatie van de woorden, synoniemen of totaal andere baselines zijn dan ook uit den boze.

Vlot serieus

Enige uitzondering: de slogan 'Vlot serieus'.

Vlot-serieus is een basishouding van de hele Hogeschool PXL, zowel binnen de opleidingen, departementen, diensten, als binnen PXL-Research en PXL-Congress, enz. We zijn vlot in de omgang, maar bloedserieus wanneer het over inhoud en kwaliteit gaat.
Deze houding willen we ook meenemen in drukwerk, publicaties, online, enz.