Academische kalender en jaarplanning

Academiejaar 2019-2020

Algemene academische kalender Hogeschool PXL 2019-2020

 

Jaarplanningen per opleiding

PXL-Business

Bachelor in het Bedrijfsmanagement

Bachelor in het Office management

Graduaatsopleidingen

Accounting Administration 

Verkeerskunde en mobiliteit

Transport en logistiek

Marketing- en communicatiesupport

Winkelmanagement

Marketing (Sales)

Juridisch-administratieve ondersteuning

Banaba's

Taxes & management accounting (Bachelor-na-bachelor)

 

PXL-Education

Bacheloropleidingen

Lerarenopleiding kleuteronderwijs

Lerarenopleiding lager onderwijs

Lerarenopleiding secundair onderwijs

Lerarenopleiding secundair onderwijs verkort traject

Graduaatsopleidingen

Graduaatsopleiding secundair onderwijs

 

PXL-Healthcare

Bacheloropleidingen:

Ergotherapie

Verpleegkunde

Brugopleiding verpleegkunde

Verpleegkunde verkort traject na vroedkunde

Vroedkunde

Banaba's

Creatieve therapie (Bachelor-na-bachelor) Fase B

Creatieve therapie (Bachelor-na-bachelor) Voortraject

Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg (Bachelor-na-bachelor)

Interdisciplinaire ouderenzorg (Bachelor-na-bachelor)

Zorgmanagement (Bachelor-na-bachelor)

 

PXL-Digital

Bacheloropleidingen

Toegepaste informatica

Toegepaste informatica - Switch2IT (oud-programma)

Toegepaste informatica - Switch2IT (nieuw programma)

Elektronica-ICT

Graduaatsopleidingen

Programmeren

Informatica (systemen en netwerken)

Internet of Things

 

PXL-Media & Tourism

Communicatiemanagement

Journalistiek

Toerisme en recreatiemanagement

 

PXL-Music

Pop- en rockmuziek

 

PXL-Social Work

Bacheloropleiding

Sociaal werk

Graduaatsopleiding

Orthopedagogie

 

PXL-Green & Tech

Bacheloropleidingen

Agro- en biotechnologie

Bouw

Elektromechanica

Graduaatsopleidingen

Bouwkundig tekenen

Elektromechanische systemen

HVAC-systemen

Hernieuwbare energiesystemen

 

 

PXL-MAD

Beeldende kunsten

Educatieve master in de audiovisuele en beeldende kunsten

 

Academiejaar 2018-2019

Algemene academische kalender Hogeschool PXL 2018-2019

 

PXL-Business

Bedrijfsmanagement

Office management

Taxes & management accounting (Bachelor-na-bachelor)

 

PXL-Education

Lerarenopleiding kleuteronderwijs

Lerarenopleiding lager onderwijs

Lerarenopleiding secundair onderwijs

 

PXL-Healthcare

Ergotherapie

Verpleegkunde

Brugopleiding verpleegkunde

Verpleegkunde verkort traject na vroedkunde

Vroedkunde

Creatieve therapie (Bachelor-na-bachelor)

Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg (Bachelor-na-bachelor)

Interdisciplinaire ouderenzorg (Bachelor-na-bachelor)

Zorgmanagement (Bachelor-na-bachelor):

 

PXL-IT

Toegepaste informatica

Toegepaste informatica Switch2IT oud programma

Toegepaste informatica Switch2IT nieuw programma

 

PXL-Media & Tourism

Communicatiemanagement

Journalistiek

Toerisme en recreatiemanagement

 

PXL-Music

Pop- en rockmuziek

  

PXL-Social Work

Sociaal werk

 

PXL-Tech

Agro- en biotechnologie

Bouw

Elektromechanica

Elektronica-ICT

  

PXL-MAD

Beeldende kunsten

Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en productdesign