Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

In de media

Hogeschool PXL start met gratis online opleiding ‘mediawijsheid’

8/01/2015

Vanaf 12 januari 2015 kan iedereen die dat wenst gratis deelnemen aan een online cursus over ‘mediawijsheid’. De Nederlandstalige opleiding heeft als doel om mediagebruikers bewuster te maken van hun digitaal gedrag en vaardiger te maken in hun omgang met de online wereld. Hogeschool PXL stelt zich al langer tot doel om haar studenten en lectoren uit te rusten met de noodzakelijke mediawijsheidscompetenties. Via dit initiatief kunnen ook andere geïnteresseerden zich kosteloos verder bekwamen in het domein van mediawijsheid. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid. Deze opleiding staat open voor een breed publiek.

Website van de opleiding mediawijsheid

De digitale wereld is in voortdurende verandering. De ontwikkelingen gaan gepaard met vele voordelen, zoals het betalen van rekeningen met de tablet of het bekijken van de nieuwsuitzending wanneer het je het best uitkomt. Er schuilen echter ook gevaren om de hoek, zoals het cyberpesten en internetfraude waarvan phishing een gekend voorbeeld is. Voor de mediagebruiker is het belangrijk om de voordelen ten volle te benutten, maar ook alert te zijn voor de mogelijke gevaren. Als verzamelterm wordt hiervoor ‘mediawijsheid’ gebruikt. De afdeling Media van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media definieert mediawijsheid als “het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.”

De opleiding gaat op maandag 12 januari 2015 van start en kent een looptijd van tien weken. Het gaat om een online cursus die uitgaat van de principes van anytime, anywhere learning. De deelnemer leert wanneer het hem/haar het best uitkomt. Het is ook mogelijk om later in te stappen dan de feitelijke startdatum.

Van reclame tot gezondheid

Wekelijks zal er op maandag een nieuw thema online bijkomen. De volgende tien mediawijsheidsthema’s zullen hierbij aan bod komen: mediatisering in de samenleving, mijn online identiteit, online privacy, online informatie zoeken, online reclame, veilig online, media & gezondheid, ontwikkelingen van vandaag en morgen, wat mag wel/niet online? en kinderen online. Ieder thema is opgebouwd volgens het drieluik kijken, lezen en doen. In een videocollege geeft een domeindeskundige een inleidende uiteenzetting over het thema. In totaal komen er maar liefst 15 experten aan het woord. Het gaat hierbij om experten uit verschillende hogescholen, universiteiten (Universiteit Antwerpen, KULeuven) en andere organisaties die in het domein van mediawijsheid werken (Febelfin, Child Focus, CAD, Bloovi). Na het bekijken van het videocollege wordt de deelnemer uitgedaagd om bijkomende leermaterialen door te nemen, actief te discussiëren met de andere deelnemers, getuigenissen te plaatsen of te experimenteren met nieuwe toepassingen. De deelnemer wordt bijgestaan door online mediacoaches.

MOOC

De opleiding is opgevat volgens het principe van de ‘MOOC’. MOOC staat voor Massive Open Online Course, een trend die komt overgewaaid uit de Verenigde Staten en Canada. Grote universiteiten zoals Harvard en Stanford organiseren MOOC’s waaraan wereldwijd deelnemers kunnen participeren. Een dergelijke cursus organiseren valt binnen de visie van Hogeschool PXL. We willen immers sterk inzetten op ICT en innovatieve onderwijsmethoden. Bovendien past het opzetten van een MOOC binnen het kader van levenslang leren, één van de speerpunten van de hogeschool. Kenmerkend aan de MOOC is het grote aantal deelnemers – we mikken op minimaal 1000 deelnemers – en het ‘open leren’. Dit betekent dat een deelnemer op basis van de eigen leerbehoefte en interesses kan bepalen welke thema’s hij/zij bestudeert en welke hij/zij ter zijde laat liggen.

Inschrijven voor de opleiding Mediawijsheid kan via de website http://wordmediawijzer.be.

Verschenen

 

"PXL start met gratis online opleiding ‘mediawijsheid’" - LimburgActueel.be

"Meer dan 500 cursisten voor PXL-opleiding mediawijsheid" - Limburgnieuws.be

"500 cursisten voor online PXL-opleiding" - Het Laatste Niuews

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 55

ben.lambrechts@pxl.be

Fotobijlagen