Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

In de media

UCLL en PXL slaan handen in elkaar voor biodiversiteit

17/03/2015

Provincie Limburg steunt nieuwe groendaken in Diepenbeek

Op 18 maart 2015  leggen studenten van de opleidingen Milieuzorg (UCLL) en Groenmanagement (Hogeschool PXL) twee nieuwe groendaken aan op hun eigen campus. Een onderzoeksproject met de steun van de provincie Limburg moet de UCLL- en PXL-onderzoekers leren welke soorten extensieve groendaken het meest bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit.

"Dat groendaken heel wat voordelen bieden, is intussen welbekend", aldus Bea Toppet, onderzoeker groenmanagement aan Hogeschool PXL. "Ze vormen een natuurlijke buffer voor regenwater, reduceren de uitstoot van CO2 en besparen ook energie omdat ze klimaatregelend werken. Wat minder geweten is, is dat ze ook goed zijn voor de biodiversiteit, de verscheidenheid aan levensvormen dus binnen een gebied. Een recente studie van WWF geeft aan dat het aantal diersoorten op aarde de laatste 40 jaar nagenoeg gehalveerd is. Groendaken kunnen daarvoor gedeeltelijk een oplossing bieden: ze trekken dieren aan en dat is vooral belangrijk in verstedelijkte gebieden en industriezones, want daar is de laatste decennia door bouwactiviteiten en versnippering de biodiversiteit het sterkst achteruitgegaan."

De nieuwe groendaken in Diepenbeek vormen de start van een onderzoeksproject dat loopt tot oktober 2016. Pieter-Jan D'Huys, projectleider en onderzoeker aan Lab4U van UCLL: "Doel van het project is na te gaan hoeveel leven er mogelijk is op verschillende types van extensieve groendaken.  Studenten Milieuzorg en Groenmanagement zullen onder begeleiding van de projectonderzoekers zowel de planten als de dieren op die groendaken monitoren. Op het eind van het project hopen we een set van biodiversiteitsbevorderende maatregelen op te stellen en die te delen met alle betrokkenen, van architecten over aannemers tot onderhoudsbedrijven. Dat we onze eigen studenten Groenmanagement en Milieuzorg kunnen inschakelen in het project, is een win-win. Van dit soort concrete projecten leren ze het meest en het is een mooie aanzet voor het onderzoek dat ze in het kader van hun bachelorproef zullen uitvoeren."

Voor het onderzoeksproject werken UCLL en PXL samen met Optigreen, de gemeente Diepenbeek, Natuurpunt en het Centrum Duurzaam Groen. Het project kreeg een subsidie van de provincie Limburg. Ludwig Vandenhove, gedeputeerde bevoegd voor leefmilieu en natuur: "We kunnen dit soort nieuwe onderzoeksinitiatieven vanuit de provincie alleen maar toejuichen. Een groene toekomst is veel meer dan het planten van een boom in een natuurgebied. Altijd aanbevelenswaardig natuurlijk, maar wie op zijn huis midden in de stad een groendak aanlegt, maakt minstens een even groot ecologisch statement. Als we willen dat onze steden leefbaar blijven en dat de biodiversiteit niet drastisch blijft achteruitgaan, dan zijn groendaken alvast een deel van de oplossing.".

Verschenen

"UCLL en PXL slaan handen in elkaar voor biodiversiteit" - LimburgActueel.be

"Groendaken als onderzoeksproject" - Limburgnieuws.be

 

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 55

ben.lambrechts@pxl.be