In de media

Uitbouw betere opleiding rond Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor Limburg

9/03/2015

PLOT, Hogeschool PXL, PIVH en 4 Limburgse ziekenhuizen waaronder Jessa ziekenhuis, a.z. Vesalius, Sint-Trudo en Sint-Franciscusziekenhuis slaan de handen in elkaar voor een betere dringende geneeskundige hulp voor Limburg.

Spoedartes en -verplegers aan het werk

Elk jaar krijgen 10.000 Belgen een hartstilstand. Vaak gebeurt dit thuis, waar niet direct hulp voorhanden is. Wie een hartstilstand krijgt, heeft minder dan één kans op tien om dit te overleven. Dit is grotendeels te wijten aan een gebrekkige kennis van de symptomen van een hartaanval en de nodige reanimatievaardigheden. Uit een onderzoek van Eyckmans (2013) blijkt dat wanneer er direct wordt gereanimeerd de overlevingskansen verdubbelen of verdriedubbelen. Een bijkomend probleem is dat kennis en vaardigheden omtrent CPR (Cardio Pulmonaire Resuscitatie) afneemt vanaf 6 maanden na training waarbij de praktische skills sneller afnemen dan de opgedane kennis. (Yang CW, 2012) Daarom is het van groot belang dat op regelmatige basis kennis en vaardighouden kunnen worden onderhouden.

Vandaag organiseren diverse organisaties en opleidingsinstituten zowel basistrainingen (basic life support) als expertentrainingen (advanced life support) maar een efficiëntere aanpak dringt zich op.

Daarom slaan het PLOT, PXL-Healthcare, PIVH en een aantal Limburgse ziekenhuizen, waaronder AZ-Vesalius, St-Trudo, Jessa ziekenhuis en het Sint-Franciskusziekenhuis, de handen in mekaar door de oprichting van een Life Support Center op de campus van PXL-Healthcare te Hasselt. Zorgverleners, studenten verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie en studenten van de bachelor na bacheloropleiding intensieve zorgen en spoedgevallenzorg evenals burgers kunnen hier in levensechte omstandigheden EHBO en levensreddende handelingen aanleren en oefenen.

De voordelen van een gezamenlijk centrum rond opleiding en training van dringende kritische handelingen zijn divers.
Zo worden gecertificeerde trainers vanuit medische, verpleegkundige en paramedische disciplines samengebracht waardoor aanwezige kennis en kunde wordt versterkt. “Door trainers beter op mekaar af te stemmen willen we naar topkwaliteit van verleende hulpverlening in noodsituaties”, aldus Frank Smeets, gedeputeerde en voorzitter PXL.

“Een gezamenlijke opleiding zal inderdaad zorgen voor een meer geprofessionaliseerde en gestructureerde hulpverlening, denk bijvoorbeeld aan de eerste en soms cruciale hulpverlening door ambulanciers. Daarnaast kost de aanschaf van gepast simulatiemateriaal de overheid handen vol geld”, vervolgt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, “en een centrale aankoop, beheer en onderhoud van materiaal moet dan ook voor de regio leiden tot een financieel voordeel.”

Het is tevens een feit dat gangbare materialen en procedures per instelling wel eens van elkaar verschillen. Bundeling van expertise maakt dat deze procedures en richtlijnen beter op elkaar kunnen worden afgestemd wat weeral de kwaliteit van de verstrekte zorg in crisissituaties ten goede zal komen.

Andere ziekenhuizen alsook thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra kunnen in een latere fase als volwaardige partner in dit project instappen om een meerwaarde te creëren voor hun personeel en cliënteel.

Ook andere studierichtingen dan deze binnen PXL-Healthcare, PIVH en PLOT komen in aanmerking om opgeleid te worden in het Life Support Center. Behalve studenten geneeskunde en studenten revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Universiteit Hasselt, kunnen ook bijvoorbeeld studenten van de lerarenopleiding en de studierichting sociaal werk in het Life Support Center terecht. Bij de eerstgenoemde drie richtingen gaat het om kritische zorgverlening, bij de andere gaat het om EHBO-competenties in functie van vakoverschrijdende eindtermen. De gesprekken met de betrokken onderwijsinstellingen worden hierover op korte termijn gestart.

De provincie Limburg zegde alvast bij monde van de gedeputeerden Ludwig Vandenhove (onder meer verantwoordelijk voor het PLOT en veiligheid), Jean-Paul Peuskens (onderwijs) en Frank Smeets (voorzitter Hogeschool PXL) haar steun toe aan dit initiatief dat ook de Limburgse zorgeconomie ten goede moet komen.

Verschenen

"PLOT, Hogeschool PXL en 4 ziekenhuizen leren burgers mensenlevens redden" - Het Belang van Limburg

"PLOT, Hogeschool PXL en 4 ziekenhuizen leren burgers mensenlevens redden" - Het Nieuwsblad

"'Life Support Center' moet levens redden" - Het Laatste Nieuws

"Betere dringende geneeskundige hulp voor Limburg" - Limburgnieuws.be

"PLOT, PXL en ziekenhuizen verbreden EHBO opleidingen" - LimburgActueel.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be

Fotobijlagen