In de media

Hogeschool PXL screent eigen gebouwenpatrimonium op energie-efficiëntie

28/05/2016

Hogeschool PXL gaat energie-efficiëntiescans uitvoeren in zijn gebouwen en installaties, om daarmee een investeringsprogramma uit te werken. Voor de scans werkt de hogeschool samen met Energinvest, en met eigen studenten en onderzoekers. Hogeschool PXL wil daarmee zijn voorbeeldfunctie opnemen in energie- en klimaatdossiers.

Energie wordt duurder, bouwnormen en -verplichtingen worden strenger. Daarnaast worden moderne installaties efficiënter en nieuwe bouwtechnieken en -materialen duurzamer. Deze evoluties maken het technisch mogelijk en financieel interessant om bestaande gebouwen en installaties te renoveren en te vernieuwen, en op die manier duurzamer om te gaan met onze omgeving.

Dave Hendriks, directeur Financiën & Facilitair beheer van Hogeschool PXL: “Het opzet van deze screening is te komen tot een investeringsprogramma over 15 of 20 jaar met als doel de bestaande gebouwen en installaties van Hogeschool PXL adequaat te renoveren. De voorgestelde investeringen moeten leiden tot een hogere energie-efficiëntie. Hierdoor kunnen de investeringen gefinancierd worden met de besparingen in de energiekost. Een win-win voor zowel Hogeschool PXL als onze maatschappij inclusief het milieu.”

Prof. dr. Dirk Franco, beleidsadviseur van Hogeschool PXL: “Deze energiescan is een typisch voorbeeld van ‘preach what you teach’ aan Hogeschool PXL. Onze hogeschool draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. We zijn één van de partners in het Limburgs Klimaatparlement, binnen onze opleidingen aan het departement PXL-Tech zetten we op allerlei manieren in op duurzaamheid en energiemanagement. We hebben ons eigen expertisecentrum PXL Bouw en Energie, en kennen ten slotte een postgraduaat Energy efficiency Services. Dit postgraduaat ging recent succesvol van start en in oktober 2016 start de nieuwe editie. De opgebouwde expertise met betrekking tot technieken in gebouwen en nieuwe businessmodellen zal een verlengstuk krijgen in deze energy-quickscans.”

Lieven Vanstraelen van Energinvest kijkt uit naar de samenwerking met de studenten en onderzoekers van Hogeschool PXL. “Deze Quickscans heben vooral tot doel het ambitieniveau, de scope en de rentabiliteit van de investeringen te bepalen. In die zin zijn ze dan ook een eerste, maar essentiële, fase van een project dat bijvoorbeeld via een Energieprestatiecontract (EPC) een duurzame impact wil realiseren in de gebouwen. Hogeschool PXL neemt dus ook een voortrekkersrol op in de Vlaamse onderwijswereld en dat kunnen we vanuit de energie-efficiëntiesector alleen maar toejuichen.”

 

Verschenen

"PXL screent eigen gebouwenpatrimonium op energie-efficiëntie" - LimburgActueel.be

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be