Inschrijven

Postgraduaat Gipsverpleegkundige

Welkom

Het werkveld heeft behoefte aan beroepsbeoefenaars die een bekwaamheid bezitten in een specialisatie, in dit geval de gipsverbandmeester. Er is meer en meer nood aan verpleegkundigen die over competenties beschikken om op een correcte manier een gipsverband aan te brengen.

De modale verpleegkundige bezit niet de praktische vaardigheden om een functioneel en esthetisch gipsverband aan te brengen. Enerzijds door te weinig aandacht in de reguliere opleiding, anderzijds door te weinig kennis en teaching in het werkveld.

De evolutie van nieuwe materialen en de hoge kwalitatieve eisen die gesteld worden, maken een opleiding noodzakelijk. In naam van de beroepsorganisatie VOGV stellen wij dat de gipsverbandmeester / gipsverpleegkundige blijk moet geven van degelijke vorming op vlak van technologie, organisatie en wetgeving om kwaliteitszorg te kunnen verlenen aan de patiënt.

PXL-aanbod

Ontdek ons volledige aanbod in de PXL-brochure
digitaal of op papier in je brievenbus

PXL krant

Klik op de afbeelding om de krant in pdf-formaat te downloaden

Brochure

Alle opleidingsinfo vind je ook in onze opleidingsbrochure.
digitaal of op papier in je brievenbus

Brochure

Klik op de afbeelding om de brochure in pdf-formaat te downloaden

Contact

{this.field(title)}

Herwig Loyens

coördinator

herwig.loyens@pxl.be