Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

e-mailhandtekening

Met het oog op uniformiteit in onze uitgaande mails is het belangrijk dat ook bij de opmaak van de emailhandtekening een aantal afspraken gevolgd worden. De afspraken verschillen naargelang je student of personeelslid bent bij Hogeschool PXL:

Personeelsleden

Personeelsleden kunnen een automatische e-mailhandetekening aanmaken via PEP.

Studenten

Voor de handtekening van emailberichten van studenten wordt volgende structuur gebruikt:

------------------------------------

Voornaam Naam
Opleiding
Hogeschool PXL 
website: www.pxl.be Logo Hogeschool PXL Let daarbij op het volgende:

  • Eerst je voornaam, dan je familienaam
  • Voor digitale communicatie gebruiken we lettertype Arial.

Voorbeeld

----------------------------------

Felicia Spiegels
Bachelor Communicatie

Hogeschool PXL
website: www.pxl.be