Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Klokkenluidersregeling

Waarom en waarvoor een klokkenluidersregeling bij Hogeschool PXL?

Op 23 juni 2023 keurde het Vlaams Parlement het Decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap goed (opgenomen in art. IV.102/1 en volgende en art. V.230/1 en volgende van de Codex Hoger Onderwijs).

Volgens het Decreet wordt een melder beschermd tegen represailles wanneer hij/zij te goeder trouw een schending van het Unierecht meldt. De bescherming is gericht op meldingen specifiek gedaan in een werkgerelateerde context met de hogeschool (zowel (kandidaat-)collega's als externe partners kunnen melder zijn).
Studenten worden niet beschermd tenzij ze in de hogeschool aan het werken zijn via bv. een stage- of jobstudentenovereenkomst.

Intern en extern meldkanaal

Elke hoger onderwijsinstelling moet een intern meldkanaal inrichten voor de verwerking van klokkenluidersmeldingen. Bij Hogeschool PXL kan dit via een contact met onze interne auditor. Via dit formulier kan je melding maken van een situatie waarin mogelijk sprake is geweest van een schending van het Unierecht. De bescherming is gericht op meldingen specifiek in een werkgerelateerde context met de hogeschool. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Voor het hoger onderwijs wordt daarnaast een extern meldkanaal ingericht door het college van regeringscommissarissen. Meer informatie over het extern meldkanaal vind je hier.

Meer info?

Wil je graag meer achtergrond, dan lees je hier meer.