Kwaliteitszorg

Kwaliteit zit in het DNA van Hogeschool PXL. We borgen en bewaken de kwaliteit van onze opleidingen aan de hand van ons kwaliteitszorgsysteem. Meer uitleg hierover is terug te vinden in onderstaande flyer en de behaalde resultaten van de opleidingen in dit kwaliteitszorgsysteem zijn terug te vinden op de afzonderlijke webpagina’s van onze opleidingen.

Flyer kwaliteitszorg

Daarnaast bepaalt de Vlaamse wetgeving dat de hogeschool in een ‘instellingsreview’ periodiek onderworpen wordt aan een toetsing van de kwaliteit van haar onderwijsbeleid. Deze instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), de officiële instantie die in opdracht van de Vlaamse Regering waakt over de kwaliteit van de opleidingen aan de universiteiten en hogescholen.

De NVAO heeft op 11 september 2017 aan Hogeschool PXL een excellent rapport uitgereikt. Het rapport omvat de bevindingen van een internationale reviewcommissie die zich in 2016 uitgebreid heeft verdiept in het beleid en de werking van Hogeschool PXL.

Lees het hier het excellente evaluatierapport van Hogeschool PXL, het adviesrapport regie kwaliteitsborging en het besluit van de instellingsreview.