Ons bestuur

Het hogeschoolbestuur bestaat uit de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Algemeen Directeur.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het inrichtingsorgaan van de hogeschool dat toezicht houdt op het vervullen van de zending van de hogeschool door de Raad van Bestuur. Deze raad is bevoegd voor de algemene strategie van de hogeschool via de goedkeuring van het pedagogisch project en de fundamentele interne regelgeving.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • de heer Frank Smeets, voorzitter
 • de heer Luc Houbrechts, covoorzitter
 • de heer Michael Abbeel
 • de heer Georges Achten
 • mevrouw Marie-Rose Alen
 • de heer Mustafa Aytar  
 • mevrouw Martien Bortels
 • de heer Pieter Boutsen
 • de heer Christiaan Carlucci
 • de heer Kris Claes
 • mevrouw Nyree Claes
 • de heer Koen Coenen
 • de heer Pierre Colla
 • mevrouw Karin Coninx
 • mevrouw Miroslawa Jablonski
 • de heer Geert Lambrechts
 • de heer Michaël Leyssen
 • mevrouw Carien Neven  
 • de heer Jean-Paul Peuskens
 • mevrouw Veerle Remans
 • de heer Gert Schreurs
 • de heer Gerrit Schuermans
 • de heer Gilbert Van Baelen
 • mevrouw Lieve Vandeput
 • mevrouw Miet Vandersteegen
 • mevrouw Ilse Vanderstukken
 • de heer Denis Vonckers
 • de heer Jan De Groof  
 • de heer Ben Lambrechts.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan dat de hogeschool bestuurt en daartoe beschikt over ruime bevoegdheden. Deze raad beslist over de besteding van de middelen voor onderwijs, onderzoek, dienstverlening en studentenbeleid, en bewaakt de kwaliteitscontrole.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende bestuurders:

 • de heer Frank Smeets, voorzitter
 • de heer Luc Houbrechts, covoorzitter
 • de heer Michael Abbeel
 • de heer Georges Achten
 • de heer Mustafa Aytar
 • mevrouw Martien Bortels
 • de heer Christiaan Carlucci
 • de heer Kris Claes
 • mevrouw Karin Coninx 
 • mevrouw Bianca Maas 
 • de heer Jean-Paul Peuskens
 • mevrouw Veerle Remans
 • de heer Gerrit Schuermans
 • de heer Gilbert Van Baelen
 • mevrouw Miet Vandersteegen
 • mevrouw Ilse Vanderstukken
 • de heer Jan De Groof  
 • de heer Ben Lambrechts.

Het Directiecomité

Het Directiecomité is bevoegd voor het dagelijks bestuur en beheer van de hogeschool, en bestaat uit de volgende directieleden:

 • de heer Ben Lambrechts, Algemeen Directeur en voorzitter
 • mevrouw Heidi Croes, Directeur Onderwijs & Studentenbeleid
 • mevrouw Astrid Hannes, Directeur Onderzoek & Dienstverlening  
 • mevrouw Marijke Maes, Directeur Financiën & Facilitair Management 
 • de heer Geert Masuy, Directeur Personeel & Organisatie.

De contactgegevens van de PXL-directies vind je hier.

De Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voor de werking van de hogeschool relevante regelgeving, de uitvoering van de reglementen en beslissingen van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Directiecomité, de coördinatie van de administratieve diensten, de goede uitvoering van de taken van de hogeschool op het vlak van onderwijs, dienstverlening en onderzoek. 

De Algemeen Directeur van Hogeschool PXL is de heer Ben Lambrechts.