Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Ons bestuur

Het hogeschoolbestuur bestaat uit de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Algemeen Directeur.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het inrichtingsorgaan van de hogeschool dat toezicht houdt op het vervullen van de zending van de hogeschool door de Raad van Bestuur. Deze raad is bevoegd voor de algemene strategie van de hogeschool via de goedkeuring van het pedagogisch project en de fundamentele interne regelgeving.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

 • de heer Frank Smeets

Covoorzitter

 • de heer Luc Houbrechts 

De bestuurlijke geleding

 • mevrouw Carine Achten (Provincie Limburg)
 • de heer Koen Albregts (Provincie Limburg)
 • mevrouw Elke Buelens (VKW Limburg)
 • de heer Kris Claes (VOKA Vlaams-Brabant)
 • de heer Koen Coenen (provinciaal onderwijs)
 • de heer Pierre Colla (katholiek onderwijs)
 • de heer Bart Gerets (ACV)
 • de heer Guy Graulus (ABVV)
 • mevrouw Myrthe Hoffmeister (Provincie Limburg)
 • de heer Luc Houbrechts (Provincie Limburg)
 • de heer Bert Lambrechts (Provincie Limburg)
 • de heer Geert Lambrechts (SyntraPXL)
 • mevrouw Carien Neven (Beweging.net)
 • mevrouw Laura Olaerts (gemeenteraadslid Genk)
 • de heer Jean-Paul Peuskens (Provincie Limburg)
 • de heer Dirk Vanstipelen (SyntraPXL)
 • de heer Christophe Wels (UNIZO Limburg)
 • mevrouw Els Willems (gemeenschapsonderwijs)

De personeelsgeleding

 • mevrouw Pina Cimino (OP)
 • de heer Robby Dignef (ATP)
 • de heer Rudy Rampelberg (ATP)
 • mevrouw Lieve Vandeput (OP)

De studentengeleding

 • mevrouw Laika Kolmer
 • de heer Jorick Kuschel (ondervoorzitter Studentenraad)
 • de heer Samir Machkour
 • mevrouw Jasmina Sandhu (voorzitster Studentenraad)

Vertegenwoordiger UHasselt

 • mevrouw Wanda Guedens

Met raadgevende stem

 • de heer Seppe Deryckere, regeringscommissaris
 • de heer Ben Lambrechts, Algemeen Directeur.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het bestuursorgaan dat de hogeschool bestuurt en daartoe beschikt over ruime bevoegdheden. Deze raad beslist over de besteding van de middelen voor onderwijs, onderzoek, dienstverlening en studentenbeleid, en bewaakt de kwaliteitscontrole.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende bestuurders:

 • de heer Frank Smeets, voorzitter
 • de heer Luc Houbrechts, covoorzitter
 • mevrouw Carine Achten (Provincie Limburg)
 • de heer Kris Claes (VOKA Vlaams-Brabant)
 • de heer Bart Gerets (ACV)
 • mevrouw Myrthe Hoffmeister (Provincie Limburg)
 • de heer Bert Lambrechts (Provincie Limburg)
 • de heer Geert Lambrechts (SyntraPXL)
 • mevrouw Laura Olaerts (gemeenteraadslid Genk)
 • de heer Jean-Paul Peuskens (Provincie Limburg)
 • de heer Dirk Vanstipelen (SyntraPXL)

Vertegenwoordiger UHasselt

 • mevrouw Wanda Guedens

Vertegenwoordigers personeel

 • mevrouw Pina Cimino (OP)
 • de heer Robby Dignef (ATP)

Vertegenwoordigers studenten

 • de heer Jorick Kuschel (ondervoorzitter Studentenraad)
 • mevrouw Jasmina Sandhu (voorzitster Studentenraad)

Met raadgevende stem

 • de heer Seppe Deryckere, regeringscommissaris
 • de heer Ben Lambrechts, Algemeen Directeur.

Het Directiecomité

Het Directiecomité is bevoegd voor het dagelijks bestuur en beheer van de hogeschool, en bestaat uit de volgende directieleden:

 • de heer Ben Lambrechts, Algemeen Directeur en voorzitter
 • mevrouw Heidi Croes, Adjunct Algemeen Directeur kernprocessen, Directeur Onderwijs & Studentenbeleid
 • de heer Wouter Hustinx, Directeur Onderzoek & Dienstverlening  
 • de heer Dave Hendriks, Directeur Financiën en Bestuurszaken
 • mevrouw Marijke Maes, Directeur Infrastructuur & Facilitair Beheer
 • de heer Geert Masuy, Directeur Personeel & Organisatie
 • de heer Gerrit Schuermans, Directeur Communicatie & Events.

De contactgegevens van de PXL-directies vind je hier.

De Algemeen Directeur

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voor de werking van de hogeschool relevante regelgeving, de uitvoering van de reglementen en beslissingen van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het Directiecomité, de coördinatie van de administratieve diensten, de goede uitvoering van de taken van de hogeschool op het vlak van onderwijs, dienstverlening en onderzoek. 

De Algemeen Directeur van Hogeschool PXL is de heer Ben Lambrechts.