Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Onze missie

Onze missie

Hogeschool PXL professionaliseert mensen en organisaties en draagt zo bij aan welvaart en welzijn. 

Onze visie

Hogeschool PXL wil door een sterke verwevenheid van het onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten haar studenten (junior-collega's) en medewerkers verder laten groeien als excellente professionals (= X-factor) en samen met haar partners doorgroeien als excellente professionele organisatie (= X-factor). 

De PXL-visie vertalen we naar de X-factor die model staat voor de 'excellente professional' en voor de 'excellente-professionele-organisatie'. We gebruiken ‘excellent’ altijd in combinatie (-) met ‘professional’ omdat we niet streven naar excellentie an sich, maar naar ‘excellent-professioneel’ zijn. 

De X-factor is een combinatie van (em)passie, van ondernemend en innovatief zijn, van (multi)disciplinariteit en van (internationaal) samen(net)werken. De X-factor met zijn 4 elkaar overlappende assen, vormt een één en ondeelbaar geheel van hard- en soft skills en is meer dan de som van de delen. 

De X-factor heeft een dubbele werking. Het is zowel onze ‘kijk-wijzer’ als ons 'kompas'. De kijk-wijzer voor (zelf)reflectie geeft aan waar we bij aanvang staan, het kompas wijst ons de weg naar het uiteindelijke doel, de excellente professional/professionele organisatie. De X-factor is niet alleen een kijk-wijzer én een kompas voor onze junior-collega’s, ons personeel en netwerk maar ook voor Hogeschool PXL, als baken in haar streven naar een excellente professionele organisatie (= X-factor).

Onze excellente professional heeft passie en empathie: «empassie»

Passie stuurt aan vanuit ons hart, geeft energie en goesting. Het wakkert de nieuwsgierigheid aan en nodigt uit om te onderzoeken, mogelijkheden te ontdekken en kansen te grijpen. Passie ligt aan de basis van verandering en innovatie. Het is een kenmerk van de excellente professional die met kennis van zaken anderen inspireert, hen weet te boeien en te overtuigen, hen meeneemt in zijn verhaal en hen leidt. De excellente professional gaat daarvoor in dialoog en heeft het inlevingsvermogen (empathie) om te luisteren en te begrijpen. In deze empathische  ontmoeting leren we zowel onszelf als de ander kennen en respecteren. Empathie is leiden om te dienen en dienen om te leiden om zo samen te werken aan een mooiere wereld.

Klik hier om de getuigenissen over "Empassie" van vorige jaren te bekijken.

 

Onze excellente professional is ondernemend en innovatief

De excellente professional wacht niet af tot de dingen gebeuren maar neemt initiatief en zorgt er net voor dat ze gebeuren. Ondernemend zijn start bij de verwondering, de impuls om nieuwe gebieden te verkennen, kansen te herkennen, risico’s te nemen, problemen als uitdagingen aan te pakken en tegenslagen te verwerken als verrijkende ervaringen. Vanuit een sterke ‘ken-doe’-mentaliteit, door empassie gedreven en met een (multi)disciplinaire knowhow, neemt de excellente professional doordachte beslissingen en berekende risico’s, zoekt, vindt en onderbouwt met argumentatie en onderzoek. Daartegenover staat het excellent professioneel zijn ook voor de combinatie van creativiteit en durf om de uitdaging aan te gaan en zo nodig tegen de stroom in te varen. Niet innovatie om de innovatie maar vernieuwing met respect voor de waarden uit het verleden om nieuwe (meer)waarde te creëren.

Klik hier om de getuigenissen over "Ondernemend en innovatief" van vorige jaren te bekijken.

Onze excellente professional werkt (internationaal) samen

Grenzen verleggen en doorbreken vraagt om (multi)disciplinaire samenwerking in veelvoud. De excellente professional doet dit in cocreatie met junior-collega’s, collega’s, lectoren, onderzoekers, met andere opleidingen, met bedrijven en organisaties, met onderwijsinstellingen, overheden, kunst- en  cultuurinstituten en vertrekkend vanuit de regio tot ver over de landsgrenzen heen. Excellente professionals willen hun kennis, ideeën en vaardigheden zo veel mogelijk delen en aan elkaar toetsen. Ze zoeken en vinden innovatieve ideeën en gemeenschappelijke doelen en door samen te werken creëren ze meerwaarde en meer waarde. Het netwerken ontdekt en ontgrendelt heel wat potentieel en door de koppeling van kennis en inzichten creëert het nieuwe kennis en nieuwe inzichten. Deze dialoog is erop gericht om het beste uit elkaar te halen, om samen de uitdagingen van onze samenleving aan te gaan,  oplossingen te vinden en mogelijkheden te creëren voor de volgende generaties.

Klik hier om de getuigenissen over "samenwerkend" van vorige jaren te bekijken.

Onze excellente professional is disciplinair en multidisciplinair

Naast heel wat essentiële soft skills beheerst de excellente professional zijn metier en zijn discipline, zijn hard skills, met diepgang en kan deze in woord en daad en in verschillende contexten vertalen naar de anderen toe. Hoogwaardige kennis en vaardigheden zijn  onmisbaar om de complexe wereld te begrijpen en mee te veranderen. Het beheersen van de eigen discipline dwingt respect af en biedt tegelijk zelfvertrouwen om die discipline verder uit te diepen en bruggen te slaan naar andere disciplines. Innovaties liggen immers op de snijpunten waar de verschillende disciplines elkaar kruisen.

Klik hier om de getuigenissen over "(multi-disciplinair)" van vorige jaren te bekijken.

 
Niemand is identiek, iedereen is uniek. Niemand heeft dezelfde X-factor. De X-factor is echter niet vrijblijvend, zeker niet in onze hogeschoolcontext waar eindcompetenties, geïnspireerd door X-factor dienen behaald te worden om erkend te worden met een internationaal erkend diploma. 
We hebben in onze ervaringen als hogeschool met de blik op wereld geleerd dat er een onafscheidelijke relatie bestaat tussen professionele en  persoonlijke ontwikkeling. Professioneel handelen moet rationeel zijn maar moet ook vanuit het hart vertrekken, m.a.w. ook persoonlijk handelen. Werken aan  een excellente-professional (X-factor) is dus tegelijk werken aan onze professionele én persoonlijke ontwikkeling. Wie sterk staat als mens, staat ook sterk  als excellente  professional.

Onze naam

Onze naam is Hogeschool PXL. Het is een krachtterm, een sterk merk dat een jonge en dynamische sfeer oproept. Het is ook een abstracte naam die meerdere betekenissen kan hebben. Net als bij een kunstwerk kan je eigen betekenissen geven aan PXL. Maar de buitenwereld wil duidelijkheid, en die geven we met PXL = Professionals & Excellence. Hogeschool PXL wil echte professionals afleveren die beantwoorden aan de X-factor. De X van de X-factor staat centraal in onze naam.

University of Applied Sciences and Arts

Als Vlaamse hogeschool met respect voor onze moedertaal willen we de Nederlandse taal niet verloochenen.  Maar we kiezen er tegelijkertijd ook voor om ons onderwijs en onderzoek te kaderen in de geest van het Bologna-akkoord en binnen een internationale context.  In deze context organiseren we ook opleidingsonderdelen in het Engels, profileren we ons als University College en kiezen we voor Engelstalige benamingen van onze departementen.

We verheugen ons jaarlijks op de komst van buitenlandse studenten. Ze laten onze studenten hier thuis proeven van het buitenland, van andere culturen, andere gebruiken en andere talen.  En vice versa proeven ook onze studenten tot ver buiten onze landsgrenzen van andere culturen. 

We zijn ook een hogeschool met 'roots' in de regio en een blik op de wereld. Een wereld die volop in verandering is en ons dwingt flexibel te reageren, en te anticiperen. De arbeidsmarkt kan niet achter blijven, het onderwijs evenmin. De vraag naar veel en excellente professionals die zich bewegen in een complexe realiteit, zal zeker toenemen.

Vlot serieus

De koers die we vanuit ons strategisch beleidsplan uitzetten, is er een met een hoog ambitieniveau. Wij zijn ons ervan bewust dat we mee aan het roer staan om de samenleving van de toekomst vorm te geven en haar doorheen de verschillende transities te loodsen. We nemen onze opdracht serieus, heel serieus maar zonder daarom aan vlotheid en wendbaarheid in te boeten. Willen we kunnen ingaan op de kansen die zich aanbieden, dan zullen we ons wendbaar moeten opstellen, zal de architectuur van onze organisatie transparant moeten zijn en onze beslissingslijnen kort en efficiënt. We voeren een open communicatie met de wereld en verankeren onze hogeschool in een netwerk van bedrijven, organisaties en instellingen, dragers van welvaart en welzijn.