PXL

Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Onze missie

Onze X-factor 

Hogeschool PXL professionaliseert mensen en organisaties en draagt bij aan welvaart en welzijn. Dat is onze missie.
Onze visie is dat Hogeschool PXL door een sterke verwevenheid van het onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten haar studenten, medewerkers en organisaties in co-creatie wil laten groeien tot excellente professionals.

De visie van Hogeschool PXL is gebaseerd op het X-factor model van excellente professionals en excellente professionele organisaties. Deze X-factor omhelst vier statements en is het kompas dat ons allen gidst. Junior-collega's (studenten), personeel, organisaties en onze Hogeschool PXL, wij allen creëren de toekomst.

X-factor

Onze excellente professional heeft passie en empathie: «empassie»

Onze professional inspireert en neemt verantwoordelijkheid. Hij heeft een groot inlevingsvermogen, waardoor hij de andere leert kennen, respecteren en helpen.

Onze excellente professional is ondernemend en innovatief

Vanuit een sterke ‘ken-doe’-mentaliteit durft hij snel doordachte beslissingen en berekende risico’s te nemen. Hij werkt projectmatig en systematisch, maar durft ook buiten de lijnen kleuren. Hij combineert durf met creativiteit, probeert de zaken eens op een andere manier aan te pakken en waar nodig gaat hij soms tegen de richting in …

Onze excellente professional werkt (internationaal) samen

Grenzen verleggen en doorbreken vraagt samenwerking in veelvoud. Onze excellente professional doet dit in co-creatie met studenten, collega’s, lectoren, onderzoekers, tussen opleidingen, met bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden, kunst- en cultuurinstituten, … en dit zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Onze excellente professional is disciplinair en multidisciplinair

Onze excellente professional kent zijn metier, zijn vak heel goed. Daarnaast kan hij goed samenwerken met andere professionals, met andere disciplines. Vernieuwingen en innovaties liggen immers op de kruispunten tussen verschillende disciplines.


We realiseren onze X-factor uitgaande van vier engagementen: 

  • engagement 1: Studenten groeien tot excellente professionals
  • engagement 2: Medewerkers groeien als excellente professional
  • engagement 3: Samen met andere organisaties werken aan excellentie en professionaliteit
  • engagement 4: Hogeschool PXL als excellente professionele organisatie

Onze naam

Onze naam is Hogeschool PXL. Het is een krachtterm, een sterk merk dat een jonge en dynamische sfeer oproept. Het is ook een abstracte naam die meerdere betekenissen kan hebben. Net als bij een kunstwerk kan je eigen betekenissen geven aan PXL. Maar de buitenwereld wil duidelijkheid, en die geven we met PXL = Professionals & Excellence. Hogeschool PXL wil echte professionals afleveren die beantwoorden aan de X-factor. De X van de X-factor staat centraal in onze naam.

University College

Als Vlaamse hogeschool met respect voor onze moedertaal willen we de Nederlandse taal niet verloochenen.  Maar we kiezen er tegelijkertijd ook voor om ons onderwijs en onderzoek te kaderen in de geest van het Bologna-akkoord en binnen een internationale context.  In deze context organiseren we ook opleidingsonderdelen in het Engels, profileren we ons als University College en kiezen we voor Engelstalige benamingen van onze departementen.

We verheugen ons jaarlijks op de komst van buitenlandse studenten. Ze laten onze studenten hier thuis proeven van het buitenland, van andere culturen, andere gebruiken en andere talen.  En vice versa proeven ook onze studenten tot ver buiten onze landsgrenzen van andere culturen. 

We zijn ook een hogeschool met 'roots' in de regio en een blik op de wereld. Een wereld die volop in verandering is en ons dwingt flexibel te reageren, en te anticiperen. De arbeidsmarkt kan niet achter blijven, het onderwijs evenmin. De vraag naar veel en excellente professionals die zich bewegen in een complexe realiteit, zal zeker toenemen.

Vlot Serieus

De koers die we vanuit ons strategisch beleidsplan uitzetten, is er een met een hoog ambitieniveau. Wij zijn ons ervan bewust dat we mee aan het roer staan om de samenleving van de toekomst vorm te geven en haar doorheen de verschillende transities te loodsen. We nemen onze opdracht serieus, heel serieus maar zonder daarom aan vlotheid en wendbaarheid in te boeten. Willen we kunnen ingaan op de kansen die zich aanbieden, dan zullen we ons wendbaar moeten opstellen, zal de architectuur van onze organisatie transparant moeten zijn en onze beslissingslijnen kort en efficiënt. We voeren een open communicatie met de wereld en verankeren onze hogeschool in een netwerk van bedrijven, organisaties en instellingen, dragers van welvaart en welzijn.