(Duo-)legaten

Wenst u (een deel van) uw nalatenschap aan Hogeschool PXL bij testament over te maken, dan doet u dat via een legaat. Dit kan zowel een geldsom zijn als een waardevolle collectie of gebouw. U bepaalt zelf de bestemming van het legaat: u opteert voor een specifiek doel of laat de verdeling over aan Hogeschool PXL.

Alleenstaanden zonder naaste familieleden laten via een testament vaak geld of goederen na aan een goede vriend of kennis. Maar bereiken ze daarmee wel het gewenste effect? Erfgenamen zonder familieband met de overledene worden belast tegen het ‘tarief tussen vreemde personen’. De erfbelastingen lopen snel zeer hoog op… Het duo-legaat biedt hiervoor een oplossing. U wijst twee begunstigden aan in uw testament, vandaar de naam. In het testament koppelt u een last (hier: Hogeschool PXL) aan een van de legaten. Wij betalen dan de erfbelastingen op het legaat voor de andere begunstigde. Niet enkel op ons deel, maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van erfbelastingen. Een duo-legaat is dus bijzonder interessant als u geen erfgenamen in de rechte lijn hebt. U steunt niet alleen onze hogeschool, maar uw erfgenamen houden ook meer over. (bron: notaris.be - https://www.notaris.be/erven-schenken/successieplanning:-fiscaalvriendelijk/hoe-en-waarom-van-een-testament/duo-legaat)

Vzw’s en private stichtingen betalen immers een sterk verlaagd erfenisrecht (in Vlaanderen 8,5%, in Wallonië 7% en in Brussel 25% of 12,5% naargelang het geval).

Gelieve tijdig contact op te nemen als u een duo-legaat overweegt:

Sara Weerts
adviseur levenslang leren & alumni
sara.weerts@pxl.be
+32 11 77 56 69
+32 496 97 79 33