Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

(Duo-)legaten

Wenst u (een deel van) uw nalatenschap aan Hogeschool PXL bij testament over te maken, dan doet u dat via een legaat. Dit kan zowel een geldsom zijn als een waardevolle collectie of gebouw. U bepaalt zelf de bestemming van het legaat: u opteert voor een specifiek doel of laat de verdeling over aan Hogeschool PXL.

Alleenstaanden zonder naaste familieleden laten via een testament vaak geld of goederen na aan een goede vriend of kennis. Maar bereiken ze daarmee wel het gewenste effect? Erfgenamen zonder familieband met de overledene worden belast tegen het ‘tarief tussen vreemde personen’. De erfbelastingen lopen snel zeer hoog op… Het duo-legaat biedt hiervoor een oplossing. U wijst twee begunstigden aan in uw testament, vandaar de naam. In het testament koppelt u een last (hier: Hogeschool PXL) aan een van de legaten. Wij betalen dan de erfbelastingen op het legaat voor de andere begunstigde. Niet enkel op ons deel, maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van erfbelastingen. Een duo-legaat is dus bijzonder interessant als u geen erfgenamen in de rechte lijn hebt. U steunt niet alleen onze hogeschool, maar uw erfgenamen houden ook meer over. (bron: notaris.be - https://www.notaris.be/erven-schenken/successieplanning:-fiscaalvriendelijk/hoe-en-waarom-van-een-testament/duo-legaat)

Vzw’s en private stichtingen betalen immers een sterk verlaagd erfenisrecht (in Vlaanderen 8,5%, in Wallonië 7% en in Brussel 25% of 12,5% naargelang het geval).

Gelieve tijdig contact op te nemen als u een duo-legaat overweegt:

Sara Weerts
adviseur levenslang leren & alumni
sara.weerts@pxl.be
+32 11 77 56 69
+32 496 97 79 33