Hendrikx, K.* & Croonenborghs, B. . SME - university of applied sciences love: perfect match for business model innovation in the field of HR.

Hendrikx, K.* & Croonenborghs, B. (2017). SME - university of applied sciences love: perfect match for business model innovation in the field of HR . EURASHE seminar ‘Smart solutions for the regions: UAS applied R&I increasing

Output informatie

Type

Voordracht op internationaal wetenschappelijke congressen of studiedagen met minimale vermeldig in uitnodiging, proceedings of abstracts

Jaar

2017


Medewerkers

Hendrikx, K.* & Croonenborghs, B.