Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

PXL-fonds

PXL, de hogeschool met het netwerk, én met een hart

Dagelijks zetten PXL-collega’s, junior-collega’s (studenten) en onderzoekers zich in voor de samenleving en voor onze regio. We dragen ons steentje bij in de creatie van welvaart en welzijn. Door kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken willen we alle kansen bieden voor jong talent. PXL is een hogeschool met haar roots in de regio, een hart voor samenleving en met een ruime blik op de wereld.

Hogeschool PXL biedt niet alleen onderwijs aan. We zijn ook actief in praktijkgericht onderzoek, beoefening van de kunsten en professionele dienstverlening. We vinden antwoorden op concrete economische en socio-culturele uitdagingen en stimuleren (junior-)collega’s en organisaties in hun groeitraject naar professionele excellentie, naar mensen en organisaties met een hoofd, handen en een hart.

Het PXL-fonds, uw schenking maakt het verschil

Het PXL-fonds werd opgericht om initiatieven in het teken van samenlevingsopbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal engagement te laten groeien. Het fonds biedt impulsfinanciering voor duurzaam onderzoek en maatschappelijke projecten, zowel via structurele als eenmalige steun. Via het PXL-fonds kunnen projecten gefinancierd worden die via andere kanalen onder- of onbedeeld blijven.

Waar het PXL-fonds het verschil kan maken:

 • SUPPORTTEAM ROUWBEGELEIDING CORONA
  De Coronacrisis maakt het voor heel veel families onmogelijk om de laatste dagen en uren zoveel mogelijk samen door te brengen met hun dierbare die stervende is. Afscheid nemen op afstand is erg moeilijk, heel wat partners, kinderen, kleinkinderen en vrienden worstelen met het beperkte contact, zoeken manieren om in verbinding te komen met hun dierbare en zitten met heel wat vragen. Zij rekenen ook op de zorgprofessionals (verpleeg- en zorgkundigen, maatschappelijk werkers,  psychologen, ergotherapeuten, stagiairen of artsen) om de tijd voor en na het afscheid van hun dierbare zo sereen mogelijk te laten verlopen.
  Zowel families als zorgverleners kunnen bij het Supportteam Rouwbegeleiding Corona terecht voor advies, steun, praktische handvaten en een luisterend oor.  Het Supportteam Rouwbegeleiding Corona bestaat uit professionele rouwbegeleiders en docenten van Hogeschool PXL met de nodige kennis over rouwbegeleiding. Het Supportteam staat vrijwillig en belangeloos ter beschikking voor zowel familieleden van Coronapatiënten uit woonzorgcentra en ziekenhuizen, als voor zorgverleners, die in deze moeilijke omstandigheden als brugfiguur tussen patiënt en familie moeten optreden voor een waardig afscheid op afstand.
 • Bright International Teams (BIT): multidisciplinaire studententeams die gedurende een aantal maanden in het internationaal werkveld worden ingeschakeld. Studenten uit verschillende opleidingen vormen een BIT-team. Ze leren van elkaar, staan midden in de praktijk en doen internationale ervaring op.
 • Samenlevingsopbouw: ‘brede school’-projecten waarin verschillende sectoren samenwerken aan een leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school, om maximale ontwikkelingskansen te bieden voor alle kinderen en jongeren.
 • Kansarmoede: Hogeschool PXL test een methodologie om kansarmen uit de cyclus van schuldbemiddeling te halen en voerde recent in 1 Limburgse gemeente onderzoek uit naar de rol van het lokale bestuur en de welzijnsorganisaties inzake kinderarmoede. De verbeterde methodiek implementeren in de hulpverlening van alle 44 Limburgse gemeenten of het armoedeonderzoek uitbreiden naar alle gemeenten zijn twee voorbeelden waar het PXL-fonds het verschil kan maken
 • Zorgonderzoek met impact op de regio: Onderzoeksprojecten in de zorgsector richten zich op het langer zelfstandig thuis wonen en bevorderen van participatie via arbeid. De projecten leiden vaak tot de ontwikkeling van prototypes die ertoe bijdragen dat mensen langer in hun thuisomgeving kunnen blijven wonen. Andere projecten richten zich op het zoeken naar oplossingen om mensen in staat te stellen om duurzaam te werken. Dankzij het PXL-fonds kunnen we deze onderzoeksprojecten daadwerkelijk uitrollen en valoriseren.
 • Culturele projecten: overheidssubsidies van culturele projecten zijn vaak afhankelijk van cofinanciering. Het PXL-fonds helpt bij de realisatie van onder andere Europese projecten in de kunsten.
 • Studenten die het moeilijk hebben: Voor sommige jongeren is studeren in het hoger onderwijs onmogelijk omdat ze onvoldoende middelen hebben, en geen aanspraak kunnen maken op een studiebeurs of andere steun.
 • Steun aan goede doelen door sponsoring van (junior-)collega’s bij sportactiviteiten. Uw bijdrage aan het PXL-fonds maakt initiatieven mogelijk die minder binnen de reguliere financieringskanalen vallen. Door te focussen op de noden in onze regio en in de samenleving maakt u als schenker mee het verschil.

PXL-onderzoek, eigentijds en relevant

Het PXL-onderzoek focust op tien speerpunten met relevante, vernieuwende en onmiddellijk implementeerbare resultaten voor de regio. Innovatie laten doordringen tot in de haarvaten van onze regio kan enkel wanneer onderzoek en de ontwikkelde expertise gevaloriseerd wordt in het werkveld.

Een greep uit ons maatschappelijk georiënteerd onderzoek:

 • Praktijkgericht onderzoek naar sociale uitdagingen voor gezin en samenleving
 • Zorginnovatie met aandacht voor zorgeloos wonen, arbeid en participatie en professionalisering voor zorgprofessionals
 • Onderwijsinnovatie: innovatie in design en optimalisatie van educatieve processen voor jong en oud

Klik hier voor een overzicht van ons onderzoek: PXL-Research

Schenkingen, giften, legaten en fiscale aftrekbaarheid

U bepaalt zelf welk initiatief u wil steunen. Door individuele giften, schenkingen en partnerships, kan u onze onderzoeksprojecten of studenten die het moeilijk hebben een extra financiële steun in de rug geven. Hiervoor rekenen we op het engagement van onze alumni, ambassadeurs en partners, bedrijven en organisaties die Hogeschool PXL genegen zijn. 

Ontdek hier hoe u kan schenken, wat duo-legaten voor u kunnen beteken en hoe deze fiscaal aftrekbaar zijn. Uw gift komt de innovatie en het economisch weefsel in onze regio ten goede!

Contact:

Sara Weerts
adviseur levenslang leren & alumni
sara.weerts@pxl.be
+32 11 77 56 69
+32 496 97 79 33

Rekeningnummer
BE13 096 011 76 79 39
Hogeschool PXL
Elfde Liniestraat 24
3500 Hasselt
Gelieve het volgende bij de vrije mededeling te vermelding:
gift PXL-fonds (voorkeur domein)
uw naam of van de organisatie/het bedrijf
volledig adres
KBO-nummer indien van toepassing