KMO-portefeuille

Hogeschool PXL is een erkende opleidingsverstrekker voor de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid (ons erkenningsnummer = DV.O213788).

Graag vestigen wij uw aandacht op de werking van de vernieuwde KMO-portefeuille en de richtlijnen die sinds 1 april 2016 van kracht zijn.

De vernieuwde KMO-portefeuille maakt een onderscheid volgens de grootte van de onderneming.  Voor kleine ondernemingen (tot 50 werknemers) bedraagt het steunpercentage 40% met een maximaal jaarlijks steunplafond van € 10.000.  Middelgrote ondernemingen (tot 250 werknemers) ontvangen via de KMO-portefeuille 30% steun, tot maximaal € 15.000 per jaar.
Meer info & voorwaarden vindt u op: http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers

Werkwijze PXL-LVAB Case studies:

1. Registratie en aanmelding KMO portefeuille : http://www.vlaio.be/artikel/registratie-en-aanmelden.

Registratie persoon, registratie onderneming en koppeling via URL. Hou er rekening mee dat deze registratie +/- 10 dagen in beslag neemt. De registratieprocedure is slechts éénmalig.  Bent u al geregistreerd, dan kunt u uw subsidie meteen online aanvragen.

2. Aanvraag subsidie online : http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille.

(Kies voor ‘Snelle links’ : login KMO portefeuille). Erkenningsnummer van Hogeschool PXL : DV.O213788 .  Onze opleidingen zijn vrij van BTW en mogen voor het volledige bedrag aangevraagd worden. U ontvangt meteen een mail van de Vlaamse overheid (Sodexho) met de vraag tot storting van uw eigen aandeel binnen de 30 dagen.  Na ontvangst van uw storting vult de overheid de portefeuille aan tot 100%. Het minimum projectbedrag binnen de pijler Opleiding bedraagt € 100.

3.Gelieve de raamovereenkomst op te maken en door te mailen naar nathalie.voets@pxl.be.

4.Online inschrijving voor uw opleiding op onze website (gelieve het KMO-projectnummer te noteren).  Hogeschool PXL bezorgt u uw factuur.

5. U betaalt deze via de website van de KMO Portefeuille door te klikken op de knop ‘betalen’ achter het KMO projectnummer.

Opgelet!

Een subsidieaanvraag wordt ingediend op basis van onze raamovereenkomst.  U kunt tot  uiterlijk 14 kalenderdagen na de start van de opleiding een subsidieaanvraag indienen.  Na deze termijn kunt u - conform de wettelijke aanvraagtermijn van de overheid - geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving.

Gelieve er rekening mee te houden dat de KMO-subsidie volledig opgenomen moet worden ten laatste op 31/12 volgend op het jaar van de aanvraag.

De KMO-portefeuille is slechts een betaalmiddel en valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de aanvrager.  Wanneer een kantoor verschillende medewerkers opleidingen laat volgen en dit via de KMO-portefeuille wenst te betalen, raden wij aan dat éénzelfde medewerker de administratie voor de inschrijvingen en de KMO-portefeuille op zich neemt.  Dit om misverstanden in facturatie te voorkomen.

Uw PXL-LVAB Case studies contactpersoon is Nathalie Voets. Je kan haar telefonisch bereiken via +32 11 77 55 57 06 of per mail via nathalie.voets@pxl.be .