Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Inschrijven voor academiejaar 2024-2025

Afhankelijk van de keuze die je maakte, verloopt de praktische afhandeling anders.

OPTIE 1: AFSPRAAK OP DE CAMPUS

Je kan ervoor kiezen om vanaf maandag 1 juli 2024 een afspraak te maken om persoonlijk langs te komen bij de dienst studentenadministratie op Campus Elfde Linie (gebouw D, Hasselt) om je in te schrijven. Je kan dan ook – als je dat wil – meteen een laptop aankopen of een berekening laten maken voor de vermindering van het studiegeld.

Een afspraak maken om je in te schrijven doe je hier. Je kan ook op sommige zaterdagen een afspraak maken. Wanneer juist, kan je zien in de planner.

Je inschrijven duurt ongeveer 30 minuten. Het kan nog sneller, als je thuis je persoonlijke gegevens al ingeeft in ons inschrijvingssysteem. Dat doe je hier.

Neem zeker de volgende documenten mee:

 • Je identiteitskaart
 • Een kopie van je diploma secundair onderwijs/diploma dat je toegang geeft tot de opleiding die je wil volgen
 • Je puntenbladen van je laatste jaar in het hoger onderwijs (indien van toepassing)
 • Het toelatingsdocument voor de opleiding (indien van toepassing)
 • Je deelnamecertificaat van de starttoets (voor lerarenopleidingen)
 • Alle andere relevante documenten

Denk je recht te hebben op een studietoelage of wil je dit graag weten? Neem dan ook het aanslagbiljet personenbelasting van de persoon bij wie je ten laste bent mee (aanslagjaar 2023 - inkomsten 2022).  Dan kan je bij de sociale dienst alvast een berekening laten maken en ken je onmiddellijk het resultaat. Een positieve berekening betekent ook een vermindering van het studiegeld naar beurs- of bijna-beurstarief.

LET OP: Met je inschrijving verbind je je tot het betalen van bijhorende studiegeld conform de regels opgenomen in de Onderwijs-, Examen & Rechtspositieregeling. Als je je wil uitschrijven ben je altijd minstens een deel van het studiegeld verschuldigd bij uitschrijving. Meer info over het te betalen studiegeld bij uitschrijving kan je HIER vinden.

Je krijgt bij je inschrijving een startboek mee waarin alle nuttige verdere info staat over je inschrijving aan onze hogeschool.

LET OP: kandidaat-studenten van vervolgopleidingen (bachelor-na-bachelor en postgraduaten) kunnen zich niet op de campus komen inschrijven. Zij dienen zich volledig online in te schrijven (zie optie 2).

OPTIE 2 : VOLLEDIGE ONLINE INSCHRIJVING – VERPLICHT VOOR VERVOLGOPLEIDINGEN

STAP 1: Inschrijving via inschrijvingsmodule op website PXL

Je start de inschrijving door online je gegevens in te vullen in onze online inschrijvingsmodule.

STAP 2: Bevestiging van je wens om ingeschreven te worden aan de hogeschool

Na invullen van je gegevens in onze inschrijvingsmodule, bevestig je aan ons dat je je inschrijving volledig online wil afronden. Je doet dat door onmiddellijk een e-mail naar onlineinschrijvingen@pxl.be  te versturen waarin je ons de toestemming geeft om je in te schrijven.

Vergeet in deze mail niet het volgende te vermelden:

 • Je naam
 • Je geboortedatum
 • De door jou gekozen opleiding
 • De zin: “Ik geef Hogeschool PXL de toestemming om mij definitief in te schrijven."

Je moet zeker volgende documenten uploaden in de online inschrijvingsmodule:

 • Je identiteitskaart
 • Een kopie van je diploma secundair onderwijs/diploma dat je toegang geeft tot de opleiding die je wil volgen
 • Een recente pasfoto van jezelf
 • Je puntenbladen van je laatste jaar in het hoger onderwijs (indien van toepassing)
 • Het toelatingsdocument voor de opleiding (indien van toepassing)
 • Je deelnamecertificaat van de starttoets (voor lerarenopleidingen)
 • Alle andere relevante documenten

Alle andere relevante documenten die je ons nog kan bezorgen, mag je ook steeds opladen. Als er nog documenten ontbreken, zullen we jou vragen om die ons te bezorgen. Hou dus zeker regelmatig je mailbox in het oog. Soms belanden onze mails in je spam, dus kijk ook regelmatig naar deze mailbox!

Nadat je inschrijving definitief is krijg je van ons via e-mail je PXL accountgegevens toegestuurd. Via de post zal je je studentenkaart en het startboek ontvangen, waarin alle nuttige verdere info staat over je inschrijving aan onze hogeschool.

Denk je recht te hebben op een studietoelage of wil je dit graag weten? Mail dan je aanslagbiljet personenbelasting van de persoon bij wie je ten laste bent mee (aanslagjaar 2023 - inkomsten 2022) door naar onze sociale dienst (socialedienst@pxl.be) met de vraag om een berekening te maken. Dan kunnen zij alvast een berekening maken en ken je snel het resultaat. Een positieve berekening betekent ook een vermindering van het studiegeld naar beurs- of bijna-beurstarief.

LET OP: Met je inschrijving verbind je je tot het betalen van bijhorende studiegeld conform de regels opgenomen in de Onderwijs-, Examen & Rechtspositieregeling. Als je je wil uitschrijven ben je altijd minstens een deel van het studiegeld verschuldigd bij uitschrijving. Meer info over het te betalen studiegeld bij uitschrijving kan je HIER vinden.

Heb je nog vragen ? Wij staan je graag online bij met raad en daad op onlineinschrijvingen@pxl.be .

WAT KOST JE DAT?

Bachelor- en graduaatsopleidingen

Het studiegeld wordt per academiejaar aangerekend en is afhankelijk van je toegekende beurstatuut.  Het bestaat steeds uit een vast bedrag en een variabel bedrag, berekend volgens het aantal studiepunten.

2024-2025

Vast bedrag

Variabel bedrag per studiepunt

Studiegeld voor programma

60 studiepunten

Niet beursstudent

€ 288

€ 13,80

€ 1.116

Bijna-beursstudent

€ 288

€ 5

€ 588

Beursstudent

€ 131,50

€ 0

€ 131,50

Je ontvangt je facturen betreffende het studiegeld per mail  in je PXL mailbox binnen de 2 weken na het vastleggen van je studieprogramma. Als je opgegeven hebt wie zal instaan voor de betaling van je studiegeld, zal hij/zij ook de facturenper e-mail toegestuurd krijgen. Deze bestaan uit:

 • Het voorschot: € 131,50 - te betalen binnen 7 kalenderdagen
 • Het restbedrag: te betalen voor 30/11/2024

OPGELET! BIJ INSCHRIJVING WORDT HET STUDIEGELD STEEDS BEREKEND VOLGENS

DE TARIEVEN VOOR NIET-BEURSSTUDENT.

Denk je recht te hebben op een studietoelage? Volg na je inschrijving dan een van onderstaande stappen om het studiegeld te laten verminderen naar het beurs- of bijna-beurstarief.

Optie A: ONMIDDELLIJKE VERMINDERING

 1. Laat zo snel mogelijk en zeker voor 30/11/2024 een berekening maken bij de sociale dienst op basis van je aanslagbiljet personenbelasting van de persoon bij wie de student ten laste is (inkomsten 2022 - aanslagjaar 2023).
  Contact: Socialedienst@pxl.be - 011 - 77 58 40

  → Bij positieve berekening zal je studiegeld automatisch verminderd worden naar het beurstarief of het bijna-beurstarief

 2. Vraag nadien ook zeker nog je studietoelage aan op www.studietoelagen.be.

Optie B: VERMINDERING NA GOEDKEURING STUDIETOELAGE

 1. Vraag zo snel mogelijk na je inschrijving je studietoelage aan op www.studietoelagen.be
 2. Goedkeuring voor 30/11/2024? Bezorg deze aan studiegelden@pxl.be.
 3. Nog geen goedkeuring op 30/11/2024? Volg bovenstaande optie A of betaal je volledige factuur voor 30/11/2024 en bezorg nadien je goedkeuring studietoelage 2024-2025 aan studiegelden@pxl.be zodat het teveel betaalde studiegeld terugbetaald kan worden, na verrekening met eventuele andere openstaande facturen.

! Opgelet: het voorschot van € 131,50 dient wel altijd betaald te worden, ook als je studiegeld verminderd wordt.

BanaBa-opleidingen

Het studiegeld wordt per academiejaar aangerekend en is afhankelijk van je statuut als student.

Het bestaat steeds uit een vast bedrag en een variabel bedrag, berekend volgens het aantal studiepunten.

2024-2025

Vast bedrag

Variabel bedrag per studiepunt

Reguliere student

€ 575,90

€ 27,50

Minvermogende student*

€ 575,90

€ 13,80

* Minvermogende studenten: studenten wiens inkomen (of het inkomen van de personen waarbij hij of zij ten laste zijn) onder een bepaalde grens liggen, kunnen door de sociale dienst erkend worden als minvermogende studenten.

HOE WEET IK OF IK IN AANMERKING KOM VOOR HET TARIEF VAN MINVERMOGENDE STUDENT? 

→Laat zo snel mogelijk en zeker voor 30/11/2024 een berekening maken bij de sociale dienst op basis van je aanslagbiljet personenbelasting van de persoon bij wie de student ten laste is (inkomsten 2022-aanslagjaar 2023).

Via: Socialedienst@pxl.be of 011 - 77 58 40

→Erkend als minvermogende student? Je ontvangt een creditnota voor het bedrag dat in mindering werd gebracht.

Postgraduaten

Voor meer info betreffende het studiegeld kan je mailen naar Alessandra.Ercole@pxl.be.