Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Starttoets

 

WAT?

Wil je je inschrijven in een educatieve bacheloropleiding op PXL? Top! Goede keuze.

Denk eraan dat je een starttoets lerarenopleiding moet maken. Deze starttoets is bedoeld om je een goed zicht te geven op je startniveau. Zo weet je wat je al voldoende beheerst, en wat nog extra inspanningen zal vragen als je vlot wil kunnen starten. Het afleggen van de toets is VERPLICHT, maar het is niet zo dat je geslaagd moet zijn om te kunnen inschrijven in de lerarenopleiding: de toets is enkel oriënterend, niet bindend.

Voor studenten van de educatieve bachelor kleuter- en secundair onderwijs gaat het om de:

 • Starttoets Nederlands

Voor studenten van de educatieve bachelor lager onderwijs gaat het om de:

 • Starttoets Nederlands
 • Starttoets Wiskunde
 • Starttoets Frans

Uitzondering: je moet de starttoets Nederlands niet afleggen wanneer je in het verleden al een Nederlandstalig bachelordiploma behaalde.

WAAR EN WANNEER?

Bij voorkeur maak je de starttoets voor inschrijving, maar zeker vanaf half augustus adviseren we je om vooral tijdig in te schrijven voor de opleiding van je keuze zodat je de opstart niet mist. Het is dan wel nodig dat je de toets aflegt tegen de start van het academiejaar en ons het bewijs bezorgt via starttoetseducation@pxl.be. De toets Nederlands moet je op een campus van een Vlaamse hogeschool maken. Je mag zelf kiezen waar je dit doet. Je bent uiteraard welkom op Hogeschool PXL! Hou er rekening mee dat je je minstens 12 uur voor het toetsmoment moet registreren en dat sommige momenten snel volgeboekt raken.

Je vindt hieronder de toetsmomenten op onze campus.

Locatie: Campus Elfde Linie 

Onze data:

September

 • 14 september: 9u – 12u en 17u – 20u (gebouw D - Corbu & Montessori)
 • 15 september: 13u – 16u (gebouw D - Blackbox)

Oktober

 • 17 oktober 9u - 12u (gebouw D - Corbu & Montessori)
 • 19 oktober 17u - 20u (gebouw D - Corbu & Montessori)

De toetsen Frans en Wiskunde kan je thuis maken, op een moment naar keuze. Ze zijn toegankelijk vanaf eind juni, als je je registreerde via starttoets.vlaanderen.be/lerarenopleiding.

Lukt geen van deze momenten voor jou? Is het moment van jouw voorkeur volzet? Je mag de toets Nederlands ook op een andere hogeschool afleggen en je nadien inschrijven bij Hogeschool PXL.

BENODIGDHEDEN?

Als je deelneemt aan de starttoets Nederlands aan Hogeschool PXL zal je volgende zaken zelf moeten meebrengen:

 • Een laptop die voldoende is opgeladen
 • Een headset voor luisterfragmenten
 • Je identiteitskaart
 • Een eID-lezer (tenzij je inlogt op een andere manier, bv. itsme)

WAT ALS IK NIET GESLAAGD BEN?

Indien je niet geslaagd bent op de starttoets Nederlands, moet je een remediëringstraject doorlopen aan de hogeschool waar je je inschrijft. Het remediëringstraject bestaat minstens uit een online traject dat je zowel voor de start van het academiejaar als tijdens het academiejaar kan afleggen. Elders op deze pagina vind je informatie over het uitgebreide remediëringsaanbod van PXL-Education.

VRIJSTELLING VOOR DE STARTTOETS

Een standaardvrijstelling voor deelname aan de starttoets Nederlands wordt automatisch toegekend aan de volgende groepen:

 • Studenten die in het verleden reeds een starttoets hebben afgelegd en zich inschrijven in een educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs of secundair onderwijs aan een hogeschool na ingeschreven te zijn geweest voor een educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs, kleuteronderwijs of lager onderwijs in dezelfde of een andere instelling
 • Studenten die in het verleden reeds een Nederlandstalig bachelordiploma hebben behaald of een Nederlandstalig diploma dat gelijkgeschakeld is met de graad van master. Deze studenten worden niet vrijgesteld van de toetsonderdelen Frans en Wiskunde bij inschrijving in de educatieve bachelor lager onderwijs

Een vrijstelling op basis van bijzondere individuele omstandigheden dient aangevraagd te worden bij de Vlaamse hogescholenraad via het e-mailadres starttoets@vlaamsehogescholenraad.be . Indien je een bijzondere vrijstelling toegekend wordt, zal je kunnen inschrijven zonder deel te nemen aan de starttoets. Je zal in dat geval WEL het remediëringstraject moeten volgen.

REDELIJKE AANPASSINGEN

Alle studenten die de starttoets afleggen krijgen een aantal redelijke aanpassingen (extra tijd, gebruik passieve oordopjes, kladpapier). Wil je daarbovenop nog andere redelijke aanpassingen aanvragen dan kan dit. Het is wel belangrijk dat je dit aanvraagt voor het verstrijken van de inschrijvingsperiode voor het gekozen afnamemoment via het e-mailadres starttoets@vlaamsehogescholenraad.be. Bij het verzoek wordt, naast een omschrijving van de ondersteunende maatregelen, digitaal bewijs van de functiebeperking toegevoegd.

BEROEPSPROCEDURE

Ben je het niet eens met het resultaat van de starttoets? Werd je aanvraag voor een vrijstelling of redelijke aanpassingen afgewezen en ben je daar niet akkoord mee? In dat geval kan je een beroep instellen bij de Vlaamse hogescholenraad. Je schrijft een gemotiveerd verzoekschrift dat je mailt naar starttoets@vlaamsehogescholenraad.be. Op dit verzoekschrift moet je sowieso je naam, de datum en je handtekening zetten. Je hebt 7 kalenderdagen de tijd om beroep in te dienen. Deze termijn gaat in:

 • Op de dag na de dag van de terbeschikkingstelling van het deelnamecertificaat op het starttoetsplatform voor studenten die beroep aantekenen tegen hun resultaten op de starttoets
 • Op de dag na de dag van de weigering van de aanvraag tot vrijstelling van deelname aan de starttoets voor studiekiezers die beroep aantekenen tegen het niet verkrijgen van een vrijstelling van deelname aan de starttoets
 • Op de dag na de dag van de weigering van de aanvraag voor redelijke aanpassingen bij deelname aan de starttoets of de aard van die aanpassingen voor studenten die beroep aantekenen tegen het niet verkrijgen van de redelijke aanpassingen bij deelname aan de starttoets of de aard van die aanpassingen
 • Op de dag na de dag van de terbeschikkingstelling van de uitspraak van de toetscommissie als gevolg van een vaststelling van onregelmatigheid voor studiekiezers die beroep wensen aan te tekenen tegen de opgelegde sanctie als gevolg van onregelmatigheid

MEER INFO?

Alle informatie over alles wat deze Vlaamse starttoetsen betreft vind je via de website van de Vlaamse Hogescholenraad. Ook het instellingsreglement kan hier terugvinden.

Heb je toch nog vragen? Stuur dan een mailtje naar starttoetseducation@pxl.be