Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Agenda

Naar een innovatief hulpverleningsproces inzake (dreigende) uithuiszetting op de private huurmarkt

27/04/2023 - 09:00 tot 14/03/2024 - 16:00

De private huurmarkt staat onder druk. Door de stijgende huurprijzen en het steeds vaker afhaken van (potentiële) verhuurders...

link

BTW - nieuwe regels vanaf 01/01/2024

05/12/2023 - 18:30

Vanaf 2024 worden er een aantal procedurele btw-wijzigingen doorgevoerd die een impact zullen hebben op de toekomstiuge aangifteverplichtingen,...

link

Van eenmanszaak naar vennootschap: actuele topics op fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak

06/12/2023 - 18:30

Bij de overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap rijst vaak de vraag of we dit realiseren door de verkoop dan wel de inbreng....

link

Internationaal en intercultureel handelen

07/12/2023 - 10:00

In deze infosessie wordt het IIC-kader en de toegenomen focus op interculturaliteit toegelicht. 

link

Lunch&Learn: Werkplekleren

07/12/2023 - 12:30

In deze Lunch & Learn wordt de output van het onderwijsinnovatieproject werkplekleren in bacheloropleidingen binnen Hogeschool...

link

reflectie

12/12/2023 - 10:00

In deze informatieve sessie over reflectie worden volgende onderdelen besproken: voorwaarden, reflectiemodellen, begeleidingsmethodieken...

link

Soft skills in ondernemerschap

12/12/2023 - 18:30

Ondernemende vaardigheden creëer je niet alleen door technische vaardigheden of hard skills aan te leren. Uiteraard zijn tools rond...

link

Actualiteitsseminarie: Wat moet de economische beroepsbeoefenaar weten over het nieuwe insolventierecht?

13/12/2023 - 18:30

Bij de wet van 7 juni 2023 werd de EU-Richtlijn 2019/1023  betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende...

link

Lunch&Learn: excellentie

14/12/2023 - 12:30

Wil je graag meer weten over het ontwerpen en de principes van een excellentieprogramma? De toelatingscriteria en de vooropgestelde doelen?...

link

PXL-MAD: Late Lunch Lecture met Kati Heck

14/12/2023 - 19:00

Late Lunch Lectures is een organisatie van School of Arts PXL-MAD in samenwerking met VONK (Studio's en Ateliers). Doelstelling is een reeks spraakmakende lezingen te organiseren voor studenten, docenten en een extern publiek, on campus en gratis. Noteer alvast donderdag 14 december 2023 in je agenda...

meer