Schrijf je in

Agenda

Naar een duurzaam budgetmanagement? Effectiviteit en monitoring van budget- en schuldhulpverlening onderzocht

19/11/2020
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Tijdstip

Donderdag 19 november 2020 | 09.00u - 16.30u

Inleiding

In budget- en schuldhulpverlening gebeurt al heel wat registratie, maar hulpverleningsprocessen en hun impact op het financieel welzijn van de cliënt blijven eerder onzichtbaar in bestaande cijfers. Hoe kunnen budget- en schuldhulpverleners de vinger aan de pols houden en trajecten accuraat monitoren om zo de effectiviteit van hun interventies te beoordelen?

In de voormiddag stellen we graag het boek “Naar een duurzaam budgetmanagement? Effectiviteit en monitoring van budget- en schuldhulpverlening onderzocht.” aan u voor. In deze publicatie wordt vooreerst de methodiekbundel “Budgethulpverlening, een ‘samen zoeken’. Een methodisch kader voor duurzaam budgetmanagement” onder de loep genomen op vlak van effectiviteit. Daarnaast zoomen de auteurs in op de mogelijkheden maar ook valkuilen die er zijn inzake monitoren van trajecten.

In de namiddag nemen we u graag mee op pad in een nieuw onderzoeksproject omtrent intermediairen in budget- en schuldhulpverlening en zoomen we meer specifiek in op de rol van lagere en middelbare scholen. Hierbij wordt ingegaan op de mate waarin deze onderwijsactoren een rol, mogelijks van preventieve aard, kunnen, willen en mogen opnemen. De studiedag sluit vervolgens af met een workshopsessie rond dit thema.

Programma

09.00u Onthaal
09.15u Welkomstwoord
09.30u Naar een duurzaam budgetmanagement? Context van de studie inzake effectiviteit en monitoring van budget- en schuldhulpverlening
Inge Pasteels
09.45u Voorstelling van de methodiekbundel “Budgethulpverlening, een ‘samen zoeken’. Een methodisch kader voor duurzaam budgetmanagement”.
Ken Sandeman
10.15u Boekvoorstelling: Effectiviteit en monitoring van budget- en schuldhulpverlening
Michiel Massart
11.10u Pauze
11.30u Rondetafelgesprek - Effectiviteit en monitoring
12.30u Lunch
13.45u Intermediairen in budget- en schuldhulpverlening: voorstelling onderzoeksproject
Inge Pasteels
14.00u De rol van lagere en middelbare scholen in budget- en schuldhulpverlening: inzichten uit onderzoek
Michiel Massart
14.45u Pauze
15.05u Workshop: De rol van intermediairen in budget- en schuldhulpverlening
16.15u Slotwoord

Inschrijven kan tot en met maandag 5 oktober 2020.
Kosteloos annuleren kan tot en met maandag 5 oktober 2020.

Inlichtingen
Inge Pasteels
Coördinator PXL-Social Work Research

e| inge.pasteels@pxl.be
t| +32 (0) 11 77 53 50

Doelgroep

Budget- en schuldhulpverleners, juristen, OCMW-medewerkers, CAW-medewerkers,…

Prijs

Externen: 75 €
Alumni: € 60
PXL-collega’s en postactieven: € 60
PXL-junior collega’s: € 45

Deelnameprijs inclusief boekpublicatie