Schrijf je in

Agenda

Verdiepingsseminarie: Welk is de impact van de hervorming van het vennootschapsrecht op fiscale regels op federaal en op Vlaams niveau?

19/12/2018
PXL-Congress - Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Referent

 

David ENGELBOS, advocaat PACT Advocaten
Bart SMETS, advocaat CONSENSO Advocaten


Inhoud

De komende hervorming van het vennootschapsrecht heeft noodzakelijkerwijze gevolgen voor de fiscaliteit van de vennootschap.

Op federaal vlak werd een wetsontwerp ingediend waarbij reeds geanticipeerd wordt op de aangekondigde hervorming van het vennootschapsrecht.

De Vlaamse regering heeft reeds een ontwerpdecreet goedgekeurd waarin zij de Vlaamse Codex Fiscaliteit aanpast aan de aangekondigde hervorming van het vennootschapsrecht.

In deze verdiepingssessie zal worden ingegaan op deze wetsontwerpen.

Hoewel steeds wordt voorgehouden dat er op fiscaal vlak niets wijzigt als gevolg van de hervorming van de vennootschapsbelasting bevatten beide ontwerpen toch een aantal markante wijzigingen.


Tijdstip

Woensdag 19 december 2018
18.30 tot 21.30 u.

Prijs

80,00 euro
40,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW)

 

Inschrijven kan tot uiterlijk 11 december 2018.

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.