In de kijker

Gentse imam te gast bij PXL-Education

5/04/2017

Tweedejaarsstudenten Leraar secundair onderwijs woonden onlangs een gastlezing bij over de achtergrond van de islam en het proces van radicalisering.

Gastspreker was topexpert Khalid Benhaddou. Hij is imam in Gent en coördinator van het Netwerk Islamexperten dat, in samenwerking met het departement Onderwijs, de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen tegengaat.

Deze lezing sluit goed aan bij de actualiteit waarin scholen instrumenten zoeken om gepast om te gaan met etnisch-culturele diversiteit en eventueel radicaliserend gedachtegoed willen opvangen.