In de kijker

Image Talks: een expo en symposium rond nieuwe manieren van beelddenken

24/11/2014

FRAME is een associatie van makers / onderzoekers uit de grafische en vrije kunsten en (interieur)architectuur. Die samenwerking tussen kunstenaars, architecten en theoretici kan vanzelfsprekend lijken, maar is in het hedendaagse landschap vrij uniek.

FRAME koestert de waarde en noodzaak van de fragiele connectie tussen discipline en discours: een grotendeels onontgonnen gebied. Het FRAME-symposium 'Image Talks' focust op onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes, waarbij ze zich niet enkel richten op het artistieke resultaat en theoretisering, maar ook op de mediumspecifieke poëtica's, procedés en methodes waarmee een werk tot stand is gekomen. De artistieke praktijk zelf wordt gezien als een substantieel onderdeel van het onderzoek, als een vorm van denken in en door beelden en ruimtes.

Voor de tentoonstelling 'Image Talks' doet FRAME een oproep voor de(r)gelijke 'beelden' die in staat zijn te spreken, die de confrontatie met de hedendaagse beeldcultuur aangaan.

Meer info op de website van FRAME Research.