In de kijker

PXL-Research: innoveren op alle fronten

8/06/2015

PXL health innovation op Biomedica 2015, het grootste life sciences congres in de Euregio

Op 2 en 3 juni 2015 streek Biomedica, het life sciences congres van de Euregio, neer op C-Mine in Genk. Afwisselen wordt de beurs georganiseerd in Luik, Maastricht, Aken, Eindhoven en nu voor het eerst in het negenjarig bestaan in Belgisch Limburg. Thema van Biomedica voor dit jaar was health innovations.

Hogeschool PXL maakte van de gelegenheid dankbaar gebruik om enkele innovatieve zorgprojecten te demonstreren op een heuse innovatiemarkt. Zo kon je er kennis maken met Oncopunt dat digitaal ondersteuning biedt voor de thuiszorg van kankerpatiënten, waarbij onder andere e-learning modules worden voorzien ter opfrissing van complexe handelingen.

Daarnaast boden PXL-Tech en PXL-IT, samen met de collega's van UHasselt, een inkijk in de mogelijkheden van rapid prototyping voor zorgtoepassingen. Om aan te tonen dat het ook echt snel kan gaan, werkten zij voor de winnaar van een pitchwedstrijd in amper vier weken tijd een concrete case uit.

Een ruimer overzicht van het aanbod van PXL-Research, tezamen met de mogelijkheden van levenslang leren, werd aangeboden op de associatiestand van Hogeschool PXL en UHasselt.

ProLog-IC biedt hulp aan kmo's bij het implementeren van logistieke software

Log-IC, de expertisecel logistiek van Hogeschool PXL, ontwikkelt in samenwerking met UHasselt een projectmethodologie met ondersteunende werktools met als doel de interne projectleider en het interne projectteam binnen een kmo beter voor te bereiden bij de implementatie van hun geïntegreerde bedrijfssoftware (ERP, WMS of TMS).

Website ProLog-IC

Uitbouw onderzoek typografie Ann Bessemans

Onder leiding van Ann Bessemans, onderzoeker en docente typografie aan PXL-MAD, wordt gestaag gewerkt aan de uitbouw van onderzoek rond typografie. Ann verdiende haar strepen met de ontwikkeling van een lettertype, Matilda, dat de leesbaarheid bevordert voor kinderen met een visuele beperking.

Momenteel maakt Ann deel uit van een Europese werkgroep die werkt rond leesergonomie en werkt ze samen met collega-onderzoekers nieuwe projecten uit.

Ook buiten Europa weet men haar onderzoek te waarderen, met in het najaar onder andere een presentatie op het congres ATypI (Association Typographique International) in Sao Paulo.

Tot slot kende Microsoft USA (Advanced Reading Technologies) haar belangrijke subsidies toe die het mogelijk maken de onderzoeksgroep verder uit te bouwen en het onderzoekstopic verder op de kaart te zetten.

Experiment PXL-Breekt uit onder de loep

Tijdens het experiment 'PXL-Breekt uit' werden de deuren van Hogeschool PXL twee dagen gesloten. Er werd beroep gedaan op de creativiteit van personeel en studenten om de school ook buiten de schoolmuren draaiende te houden. Met dit experiment wil de hogeschool onderzoeken in welke mate de school klaar is voor het leren, onderwijzen en werken van de toekomst. Flexibiliteit, multidisciplinariteit en out-of-the-box denken worden alsmaar belangrijker in deze snel veranderende (digitaliserende) samenleving. Om de juiste lessen uit dit experiment te kunnen trekken, organiseren onderzoekers een bevraging bij alle personeelsleden en studenten van de hogeschool en enkele focusgroepen om dieper op een aantal thema's in te kunnen gaan. Deze input zal samen met de interviews die tijdens de breek-uit-dagen zelf werden afgenomen, de basis vormen van een eindrapport.

Samenwerking tussen lerarenopleiders, grafisch ontwerpers en muzikanten voor een snelle en efficiënte verwerving van het Nederlands als tweede taal

In het onderzoeksproject taalCULTuur zoekt men naar aangepaste en prikkelende didactische strategieën voor het verhogen van de slaagkansen van kinderen die opgroeien in een taalarme Nederlandse thuisomgeving. Contextrijk en taalontwikkelend vakonderwijs kan hiervoor een oplossing bieden. Studenten lerarenopleiding, grafisch ontwerp en muziek werken onder leiding van de onderzoekers een concept uit waarbij ze leerlingen een rijke leercontext aanbieden die niet alleen inzet op een snelle en efficiënte verwerving van het Nederlands als tweede taal, maar bovendien aandacht besteedt aan hedendaagse cultuur dankzij rijke, artistieke illustraties en aantrekkelijke, hedendaagse muziek.

Website taalCULTuur

PXL-MAD doctoraatsonderzoek over de rol van prentenboeken bij de ontwikkeling van jonge kinderen

Op 22 april 2015 verdedigde Christiaan 'Kris' Nauwelaerts van PXL-MAD met verve zijn doctoraat over de visuele geletterdheid van jonge kinderen in relatie met de tekst in prentenboeken. Het onderzoek wijst onder andere uit dat artistieke prentenboeken het potentieel van beeldende vaardigheden bij jonge kinderen ondersteunen en verfijnen.

Lees er hier meer over.

PXL-MARK-IT bevraagt markt voor jouw organisatie

Limburgse bedrijven en organisaties staan voor grote uitdagingen in een veranderende wereld. De professionaliseringsnoden situeren zich op diverse vlakken. Volgens onderzoek van Flanders DC en de innovatiecentra bij 500 bedrijven kennen bedrijven hun klanten onvoldoende. De onderzoekers van PXL-MARK-IT boekten samen met een aantal Limburgse bedrijven mooie resultaten met hun marktonderzoek als expertisedienstverlening. Onder meer naambekendheidsonderzoek en impactmeting voor Prik & Tik en ASAP, maar ook klantentevredenheidsonderzoeken voor Gallo-Romeins Museum en Cegeka leverden nieuwe inzichten en adviezen voor hun verdere groei en innovatie.

Ook de stad Hasselt wenste haar 'klanten' te consulteren in het kader van Hasselt studentenstad. Zo werden via een online brainstormplatform en kwalitatieve onderzoeksmethodieken een grote bevraging opgezet naar de noden en beleving van de verschillende stakeholders voor de verdere uitbouw van Hasselt als studentenstad.