In de kijker

PXL-Business: Topcoaches voor toptalent

18/06/2014

De afstudeerrichting Logistiek management van het departement PXL-Business was op 18 juni 2014 gastheer voor Topcoaches voor toptalent.

De doelstelling van dit project is om geselecteerde topstudenten in hun laatste jaar Logistiek management in en rond hun stage intensief te laten begeleiden door een logistieke topcoach van een bedrijf.
Het verschil met een gewone afstudeerstage is de selectietest die de aanwezigheid van competenties die van groot belang zijn voor het bedrijfsleven, omvat. We denken hierbij aan leiderschapscapaciteiten, communicatieve en sociale competenties en het kunnen managen van veranderings- en besluitvormingsprocessen. Dus een intensievere voorbereiding op de arbeidspraktijk op basis van competenties. O.T.M. gaat voor dit project stageverbintenissen aan met Vlaamse bedrijven. Heel belangrijk is ook de motivatie van de studenten zelf om aan deze topstage deel te nemen.

Welbekend is dat de Vlaamse logistieke industrie een belangrijke Europese positie inneemt en dat er, omwille van verschillende redenen, een toenemende behoefte bestaat aan hoogwaardig logistiek personeel. O.T.M. speelt daar dienstverlenend op in met dit programma. De afgestudeerde 'high potentials' zullen sneller en beter inzetbaar zijn in (hogere) logistieke functies.

Logistiek en logistiek management zijn ook zeer belangrijk in het SALK-plan voor Limburg.