In de kijker

PXL-Centrum Ondernemen op workshop Train Transnational Program

28/04/2014

PXL-Centrum Ondernemen nam deel aan een workshop 'Train Transnational Program' in Maastricht waarbij er een internationale uitwisseling plaatsvond tussen verschillende hogescholen over ondernemen. Hierbij werden best practices uitgewisseld en internationale samenwerkingen bekeken om ondernemen bij studenten te stimuleren.

PXL-Centrum Ondernemen organiseert workshops en sessies rond ondernemen en begeleidt studenten bij de opstart van hun eigen bedrijf. Hierdoor worden zij internationaal sterk betrokken bij projecten rond ondernemerschap.

Hogeschool PXL profileert zich als een ondernemende hogeschool en krijgt hier ook internationaal erkenning voor van andere hogescholen.