In de kijker

Stem voor het project 'DUObanen in de zorg'

1/10/2014

Het project 'DUObanen in de zorg - Van deeltijds naar voltijds met een duobaan' van POM-ERSV Limburg en partners (o.a. de departementen PXL-Business en PXL-Healthcare) is genomineerd voor de I2C - Innovation to Care - Awards 2014.
Eerder ontving dit project ook al een Flanders Care Label.

Door de toenemende vergrijzing van zowel de bevolking als de zorgverleners heeft de Limburgse arbeidsmarkt te kampen met een groot tekort aan zorgverleners. Bovendien zijn veel werknemers tewerkgesteld op basis van een deeltijds contract. Sommigen kiezen daar bewust voor, maar anderen (veelal jonge zorgverleners) werken onvrijwillig deeltijds.

Op vraag van de Limburgse zorgorganisaties die stuitten op juridische en organisatorische problemen rond de combinatie van twee of meerdere deeltijdse jobs, startte POM Limburg in oktober 2012 met het project 'DUObanen in de zorg - Van deeltijds naar voltijds met een duobaan'. Het resultaat van het eerste onderzoek door o.a. het departement PXL-Business is een juridisch draaiboek rond duobanen in de zorg. In een volgende fase wordt de organisatorische haalbaarheid van duobanen in de zorg nagegaan door middel van proeftuinen door o.a. PXL-Healthcare. In de derde fase zullen de draaiboeken gefinaliseerd worden en zal er een rapport met beleidsaanbevelingen opgesteld worden.

Met het opzetten van het project 'DUObanen in de zorg - Van deeltijds naar voltijds met een duobaan' wenst POM Limburg samen met haar partners tegemoet te komen aan de krapte op de arbeidsmarkt van de zorgsector. Indien dit organisatorisch haalbaar is, gebeurt dit door te evolueren naar meer voltijdse jobs in de gezondheidssector en/of door de zorgverleners de mogelijkheid te geven om op een haalbare manier volgens twee deeltijdse contracten tewerkgesteld te worden in de zorgsector. Ook is er de wens om binnen de zorgsector jobs aan te bieden met een breder en meer gevarieerd takenpakket, zodat zorgverleners de motivatie vinden om binnen de gezondheidssector actief te blijven. Met dit project kan de uitstroom van ervaren zorgverleners tegengegaan worden, zodat een gezonde mix van jonge en ervaren zorgverleners bekomen kan worden. Deze samenstelling laat de zorgverleners toe om van elkaar te leren, wat de efficiëntie van de zorgsector ten goede komt. Tenslotte wil POM Limburg door middel van een duobaan gedeelde aanstellingen tussen het onderwijs en het werkveld aanmoedigen, zodat er meer kruisbestuiving mogelijk is tussen beide.

Stem hier voor het project 'DUObanen in de zorg - Van deeltijds naar voltijds met een duobaan' in de categorie I2C - Tools