In de kijker

Yasmin Van Damme (Child Focus) geeft gastcollege bij PXL-Business

7/11/2016

In het kader van het opleidingsonderdeel Strafrecht en Strafprocesrecht werd er op maandag 7 november 2016 een boeiend gastcollege georganiseerd inzake Child Focus voor alle studenten van het derde jaar Rechtspraktijk. De gastspreker was mevrouw Yasmin Van Damme, analist-jurist bij Child Focus.

De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam 'Child Focus'. Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online.

Er bestaan verschillende samenwerkingsverbanden met politie, justitie, de FOD Buitenlandse Zaken en Justitie en met verschillende hulpverleningsorganisaties.