In de media

PXL-Level 5 blijft groeien met nieuwe dagopleiding Graduaat Industriële Informatica

30/08/2017

Nu in september starten Hogeschool PXL en PCVO Limburg met een nieuwe graduaatopleiding (HBO5) Industriële informatica in dagonderwijs op de campus in Diepenbeek. Deze opleiding wordt aangeboden binnen het samenwerkingsverband PXL-Level 5.

De graduaatopleiding Industriële informatica leidt op tot de functie van informatietechnicus welke behoort tot de groep van knelpuntberoepen. Een zeer brede opleiding waarin zowel hard-, software, netwerkbeheer als programmeren tot het basispakket behoren. Daarnaast wordt sterk gefocust op de specialiteit procesautomatisering (PLC). Het praktijkgerichte en technische karakter van deze opleiding zorgen ervoor dat de afstudeerders erg gegeerd en onmiddellijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Met de inrichting van de dagopleiding Graduaat Industriële informatica op de Technologiecampus in Diepenbeek investeren de Hogeschool PXL en PCVO Limburg verder in het samenwerkingsverband PXL-Level 5.  Hiermee anticipeert het samenwerkingsverband PXL-Level 5 op de uitbouw van de graduaatopleidingen in het hoger onderwijs. Minister Crevits wil dat deze opleidingen een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs  worden.  Het maatschappelijk belang van deze opleidingen is immers groot: het zijn short cycle, praktisch gerichte beroepsopleidingen die opleiden naar knelpuntberoepen.  Op middellange termijn kan dit voor de Provincie Limburg leiden tot 10 procent extra hoger opgeleiden op jaarbasis.

Een blik op de rest van Vlaanderen leert dat het merendeel van het huidige graduaatopleidingen zich voornamelijk richt op avondonderwijs.  Een van de wensen van de minister is dat met de inkanteling in 2019 er naast het aanbod aan avondonderwijs, een aanbod aan dagonderwijs wordt gecreëerd.  De doelgroep van graduaatopleidingen wordt zo uitgebreid tot zowel werkenden en werkzoekenden als generatiestudenten die nu niet voor hoger onderwijs opteren en drop-out studenten uit de professionele bacheloropleidingen.

Industriële informatica is de zesde nieuwe dagopleiding die recent wordt opgestart door PCVO Limburg in het samenwerkingsverband PXL-Level 5.  PXL-Level 5 is hierdoor een sterk groeiende samenwerkingsverband in Vlaanderen.

 

Verschenen

"PXL-Level 5 blijft groeien met nieuwe dagopleiding Graduaat Industriële Informatica" - Het Belang van Limburg