In de media

Energie-efficiëntie is een must en haalbaar voor bedrijven en organisaties

1/10/2018

Peter WollaertDe energiebevoorrading staat vandaag de dag zwaar in de aandacht. Terecht. Maar naast de duurzame energiebevoorrading zijn energiereductie, -efficiëntie en -flexibiliteit zeer belangrijke aspecten voor de toekomst. Bedrijven en organisaties kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Onlangs organiseerde Hogeschool PXL een ESCO-matchmaking event (Energy Service Company). Hier stelde Peter Wollaert tijdens een gastcollege het belang van energie als volgt: “Met een stijgende wereldbevolking naar meer dan 9 miljard tegen 2048 en aangezien deze toename vooral in de minder geïndustrialiseerde gebieden zal gebeuren, zal de globale energievoorziening moeten stijgen met 40 % vergeleken tov 2030”. Peter Wollaert is UNITAR-fellow en algemeen directeur van FICAL Flanders.

Energie neemt iets meer dan de helft van onze Belgische ecologische voetafdruk in. De belangrijkste verschillen met onze buurlanden zijn het energieverbruik van gebouwen en transport. Vooral in gebouwen – zowel privaat, publiek als openbaar – is heel wat efficiëntie te halen. Dit is nodig omdat gebouwen wereldwijd ongeveer 38 % van de energieconsumptie voor hun rekening nemen en een massale bijdrage hebben tot de klimaatopwarming aangezien ze meestal nog massaal fossiele brandstoffen gebruiken. Bovendien zullen heel wat van deze gebouwen nog tientallen jaren in gebruik zijn.

Dirk Franco, coördinator van het postgraduaat Energy Efficiency Services aan Hogeschool PXL: “Elk van deze gebouwenprojecten start met een inschatting van de energiebesparing die gerealiseerd kan worden: het verschil tussen de huidige en de gewenste energieprestatie. Deze besparing vormt de spil van het contract met de Energy Service Company (ESCO), die het plan voor de energiebesparende maatregelen verder vormgeeft.”

Haalt de ESCO de vooropgestelde doelstellingen niet, dan wordt er een boete opgelegd. Presteert men boven verwachting keert men een bonus uit. Op die manier ligt het risico niet meer bij de bouwheer en kan men met de energiebesparing de investeringen financieren. Deze alternatieve manier van investeren biedt mogelijkheden om technologische innovatie te stimuleren, die op het business model inhaakt.

Deze nieuwe manier van werken hoeft geen bedreiging te zijn. Integendeel. Peter Wollaert: ” “Verwacht wordt dat er tegen 2030 380 miljoen jobs wereldwijs gecreëerd kunnen worden, waarvan maar liefst 80 miljoen geconnecteerd met energie/materialen. Bovendien heeft energie met zoveel andere aspecten raakvlakken, dat het ook bijdraagt, zeker in gebouwen, tot een gezonder binnenklimaat wat het comfort en het welbevinden van de gebruikers positief beïnvloedt”.

Inderdaad zegt Dirk Franco “Op deze manier krijgt je energie-investering heel wat bijkomende positieve effecten (non energy benefits) zoals minder ziekteverzuim en een toenemende creativiteit. Indirecte winst wordt al snel geschat op 1 % van de personeelskosten”.

Jan Viroux, oud cursist van de postgraduaatopleiding Energy Efficiency Services, en CEO van Helexia Flanders, is één van de bewijzen dat de markt mbt Energie Efficiëntie  zich aan het ontwikkelen is. Jan Viroux “De markt is inderdaad volop in beweging. We trekken ook KMO’s aan die uit de boot dreigen te vallen omdat ze gewrongen zitten tussen de duurzaamheidsdoelstellingen en de economische realiteit.”

Meer informatie over duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:
www.sdgs.be en https://do.vlaanderen.be/sustainable-development-goals-sdgs-van-de-vn

Meer informatie over de PXL-opleiding Energy Efficiency Services (start nieuwe reeks op 18/10):

 

Verschenen

"Energie-efficiëntie: must voor bedrijven en organisaties - column" - Engineeringnet.be

Contactpersonen

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be
{this.field(title)}

Nick Daenen


+32 11 77 55 22

+32 477 99 42 86

nick.daenen@pxl.be