In de media

PXL-studenten promoten Vlaanderen in de VS

3/05/2019

App moet Amerikanen bewust maken van Vlaams cultureel patrimonium

De delegatie van Hogeschool PXL onder leiding van lector Sandra Di Marcontonio (rechts op de foto) werd ontvangen door Nicolas Polet (derde van links) Acting Head of Delegation Flanders House

Acht studenten van de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement van Hogeschool PXL in Hasselt werken op dit ogenblik vanuit de Big Apple aan de ontwikkeling van een app die Vlaanderen als een toeristische attractiepoort bekend moet maken bij de Amerikanen. De studenten werken in opdracht van Flanders House, de vertegenwoordiging van het Vlaams gewest in de VS.

Het uitgangspunt van deze werkweek is de Strategy Paper Flanders-USA, waarin de Vlaamse regering zeven hoofddoelstellingen rond internationale samenwerking formuleert. Twee hiervan hebben betrekking op de promotie van Vlaanderen als een toeristische bestemming en de versterking van de culturele relaties tussen de twee entiteiten. Projectcoördinator en PXL lector Sandra Di Marcantonio: “In een eerste fase werken de studenten aan contentcreatie van de app. Ze focussen hierbij voornamelijk op de grote kunstschatten van Vlamingen, die gehuisvest worden in New York City. Uiteraard komen ook invloedrijke Vlamingen, onze gastronomie en mode aan bod. Amerikanen kennen ons land doorgaans als een bestemming met lekker bier, chocolade en het gedeelde verleden van de Wereldoorlogen. Het is onze bedoeling dat ze binnenkort ook een associatie met ons cultureel patrimonium maken.”

Als voorbereiding op deze werkweek deed PXL-studente Daphne Nysen voor Flanders House onderzoek naar de reputatie van Vlaanderen in de VS. Ze onderzocht eveneens hoe Flanders House diplomatieke partners kan aantrekken. “Ik ben heel dankbaar dat ik deze week vanuit New York aan mijn bachelorproef kan werken. Op deze manier leer ik ook de praktische kant van het verhaal kennen en vorm ik mij een beter beeld van de werking van Flanders House. Het geeft mijn bachelorproef met andere woorden een authentiek karakter.”

Nicolas Polet, Acting Head of Delegation van Flanders House, is eveneens zeer opgetogen over de samenwerking met Hogeschool PXL. “De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in New York ondersteunt graag de internationale ambities van onze Vlaamse kennisinstellingen. Door hun Amerikaans project zullen deze PXL-studenten ongetwijfeld hun steentje bijdragen aan de promotie van ons uitstekend onderwijs in de Verenigde Staten. Ik wens hen alvast van harte succes met deze interessante uitwisseling.”

Professionele bachelor in het Toersime en Recreatiemanagement

 

Verschenen

"PXL-studenten promoten Vlaanderen in de VS" - Het Laatste Nieuws

Contactpersonen

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be
{this.field(title)}

Nick Daenen


+32 11 77 55 22

+32 477 99 42 86

nick.daenen@pxl.be