In de media

Extra inspanningen voor Hasseltse daklozen

20/03/2020

HASSELT – Tijdens deze coronacrisis doet de stad Hasselt extra inspanningen voor de opvang van haar daklozen. “Onze nachtopvang de Shelter werd helemaal omgebouwd. Iedereen beschikt daar nu over een afgescheiden slaapplaats en we werken met een speciaal uitgewerkt scheidingssysteem om de zieke daklozen af te zonderen. Verder monitoren we de situatie op straat continu én blijft onze dagopvang open”, aldus schepen van de Hasselaar Lies Jans (N-VA). 

“Eerst en vooral wil ik onze medewerkers bedanken. Zij hebben de laatste dagen bergen werk verzet. Het is dankzij mensen zoals onze straatverpleger Ivo, Nadia van onze sociale dienst, bewaker Jos van G4S, Heidi van RIMO, stagiair Mago van PXL- Healthcare en het hele team dat we deze extra zorg aan onze daklozen kunnen aanbieden in deze speciale omstandigheden”, benadrukt Jans dat er van de verschillende diensten extra inspanningen worden gevraagd.

“Maar dat werpt dus zijn vruchten af. In onze nachtopvang de Shelter heeft elke bezoeker nu een eigen slaapomgeving van minimaal drie meter. Er werd een aparte slaapzaal voorzien voor personen met een potentiële besmetting. Zij worden volledig afgescheiden van de andere bezoekers en hebben hun eigen toilet en douches”, somt Jans de ingrepen op. Er werd een specifiek scheidingssysteem uitgewerkt. “Elke avond wordt voor de opening van de Shelter eerst de temperatuur van alle aanwezigen gecontroleerd. Bij aankomst van een bezoeker wordt zijn of haar lichaamstemperatuur gecontroleerd en worden er enkele vragen gesteld over zijn/haar gezondheid. Op basis van dat onderzoek worden de daklozen in drie groepen opgedeeld: ‘coranavrij’, ‘potentieel besmet’ en ‘ernstige indicatie van besmetting’. De gezondheidscontrole en de toewijzing aan een specifieke slaapzaal gebeuren door het verpleegkundig personeel.” In de Shelter gelden uiteraard ook de algemene richtlijnen. “We zetten voortdurend in op handhygiëne, social distancing, douchen, … Er werd een extra poetsploeg aangevraagd, de huisregels werden verstrengd en er zijn mondmaskers besteld, ook voor de zieke daklozen”, licht Jans de extra inspanningen op.

De maximumcapaciteit van de Shelter ligt momenteel op 13 bedden, gezien er ruimte vrij gehouden moet worden voor mensen met een verhoogd risico. Gemiddeld verblijven er acht mannen en twee vrouwen per nacht. De winteropvang in de Shelter sluit normaalgezien op 31 maart maar blijft sowieso al een maand langer open.

Verder wordt de situatie op straat actief opgevolgd. “We voeren medische controles uit op straat en geven medische en psychologische ondersteuning. Hierdoor kunnen we de situatie goed in kaart brengen”, zegt Jans.

De dagopvang in Café Anoniem blijft ook geopend. Jans: “Ook hier wordt er aan de ingang een medische triage doorgevoerd door de straatverpleger en de stagiair van PXL Health Care. De algemeen geldende richtlijnen worden extra benadrukt en er is extra poetshulp aangevraagd. De bezoekers kunnen zich wassen, douchen, eten en rusten. Die bezoekers hebben ondertussen uit eigen initiatief zelf mondmaskers gemaakt. Café Anoniem is wel enkel voor dakloze Hasselaren. Er melden zich regelmatig mensen uit andere gemeenten. Deze worden de toegang ontzegd en verwezen naar hun bevoegd OCMW.”

De stad Hasselt beschikt over enkele noodwoningen die ze kan gebruiken bij infectie of ziekte. “Op dit ogenblik hebben we één persoon uit de Shelter ondergebracht in zo’n doorgangswoning. Deze heeft een beginnende longontsteking maar stelt het goed. Het is de bedoeling dat daklozen met een lichtere vorm van corona hier worden ondergebracht. Gelukkig hebben we deze nog niet in onze daklozenpopulatie. Ook CAW Limburg voorziet nog steeds noodopvang voor daklozen en houdt plaats vrij voor eventuele zieken”, besluit Jans. 

Verschenen

https://www.hln.be/in-de-buurt/hasselt/hasseltse-daklozenopvang-wordt-aangepast-aan-coronamaatregelen~a1885b9c/?fbclid=IwAR2Ca38ze_QggHnP81MSjLnYKCgnVjCfC6p4L5gDbM_jLARs60J9qKcqz9I

https://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/coronavirus-hasseltse-daklozen-gescheiden-in-omgebouwde-nachtopvang-de-shelter-1068-660191.aspx

https://focusophasseltextraatjes.wordpress.com/2020/03/20/extra-inspanningen-voor-hasseltse-daklozen/

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be