In de media

PXL investeert 300.000 euro in hybride leslokalen

10/07/2020

200 leslokalen in Hogeschool PXL worden tegen de start van het nieuwe academiejaar uitgerust met een audiovisueel systeem. Dat systeem maakt het mogelijk om lessen op te nemen op video én live uit te zenden in een online leeromgeving. “PXL zet erg in op contactrijk onderwijs en dit onderwijs zal waar mogelijk op de campus worden georganiseerd. Op deze manier komen we tot hybride onderwijs dat afwisselend op onze campus en online maar ook in het werkveld zal plaatsvinden.” zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

 

Directeur onderwijs Heidi Croes geeft duiding: “Omwille van de Corona-maatregelen zal het in het nieuwe academiejaar soms noodzakelijk zijn om klasgroepen op te splitsen en te laten roteren. In de ene week volgt bijvoorbeeld groep 1 de les op de campus, de andere groep volgt de les van thuis uit. In de alternerende week komt groep 2 naar de campus en blijft groep 1 thuis. Via de geplaatste audiovisuele systemen is dit perfect mogelijk. Iedere lector zal bovendien begin september een opleiding krijgen om deze nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen.”

 

“Interactie tussen onze studenten en de lesgever en tussen studenten onderling is erg belangrijk in het PXL-onderwijsmodel en dit zowel online als on campus.” volgens coördinator Wouter Hustinx. “We gebruiken daarom het softwaresysteem Blackboard Collaborate. Dit is een virtueel leslokaal waarin je de online studenten ziet zitten, waarin je presentaties kan geven en waarin je kleine werkgroepen kan aanmaken. De studenten kunnen dit systeem van thuis uit gebruiken en gemakkelijk deelnemen aan de lessen en reageren via handopsteking of via hun laptopmicrofoon.”

 

“Ook PXL-Congress, het centrum voor levenslang leren, volgt dit voorbeeld. Onze grote aula zal met een nog meer geavanceerd audiovisueel systeem worden uitgerust, waarin bijvoorbeeld ook panelmicro’s zitten. Op die manier zullen ook alle studiedagen en seminaries ook tegelijk online te volgen zijn.” besluit diensthoofd Chantal Torbeyns.

Contactpersonen

{this.field(title)}

Wouter Hustinx


+32 11 77 58 06

+32 488 35 53 28

wouter.hustinx@pxl.be
{this.field(title)}

Heidi Croes


+32 11 77 58 01

+32 495 26 47 27

heidi.croes@pxl.be
{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be