In de media

Terug naar normaal met Indra Dewitte, Hanne Troonbeeckx & Ben Lambrechts

25/06/2020

Het nieuwe werken, balans werk-privé in tijden van telewerken, … De theorie is de afgelopen weken/maanden meermaals aan bod gekomen. Maar hoe is dit in de praktijk gelopen?

Tijdens dit webinar geven we het woord aan Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, en Hanne Troonbeeckx, mediafiguur en personal coach. Allebei hebben ze van dichtbij op professioneel vlak de gevolgen van corona ervaren. Toegenomen drukte of net het wegvallen van projecten? Welke invloed had corona op hun sector en hun eigen professionele werking? En wat was de weerslag op hun privéleven? In een openhartig gesprek met onze algemeen directeur Ben Lambrechts delen ze hun ervaringen.

De alternatieven om werken op afstand mogelijk te maken zijn legio. Het nieuwe werken heeft een ergonomische en een psychologische component die beide de nodige aandacht dienen te krijgen om succesvol te zijn. Het gesprek met Hanne en Indra zal daarom gekaderd worden door een psycholoog en ergonoom van Mensura. Wat kunnen we uit deze ervaringen leren voor onze manier van werken in de nieuwe wereld? En die komt er wellicht snel aan gezien het vlotte verloop van de versoepeling van de coronamaatregelen!

Verschenen

Wenst u het openhartig gesprek met Hanne Troonbeeckx, Indra Dewitte en Mensura nog even opnieuw te bekijken?