In de media

Hogeschool PXL en Erasmushogeschool Brussel starten TETRA-project rond wearable technology

3/09/2014

TETRA-project onderzoekt mogelijkheden voor logistieke sector en zorgsector

Hogeschool PXL en de Erasmushogeschool Brussel starten met een nieuw onderzoeksproject rond wearable technology. Daarbij wordt twee jaar lang nagegaan in welke markten de inzet van wearables kan zorgen voor een betere en meer efficiënte dienstverlening. De subsidie voor dit project is afkomstig van het TETRA-programma van het IWT  en een consortium van een 25-tal geïnteresseerde bedrijven. Binnen het TETRA-project wordt de algemene inzetbaarheid van wearables onderzocht, met aandacht voor performantie, privacy, marktacceptatie en sociale acceptatie. Daarnaast wordt in twee concrete cases nagegaan hoe de inzetbaarheid kan verlopen.

Wearables bepalen de toekomst

Recente technologiebeurzen, trendrapporten en reportages tonen dat wearables (draagbare technologie, met Google Glass als bekendste voorbeeld) de volgende jaren een belangrijke rol gaan spelen in onze dagelijkse en professionele activiteiten. Verschillende grote spelers op de hardware-markt bieden al oplossingen aan, waarbij vooral de smart watches opvallen. Niet alleen in de wereld van spel en ontspanning kunnen deze nieuwe apparaten een meerwaarde hebben, ook in sectoren als de zorg, logistiek, onderhoud of constructie bieden wearables nieuwe perspectieven. Wearables zullen de komende jaren drastisch in prijs dalen en daarmee de poort openen voor nieuwe toepassingen.

Binnen het project richt de Erasmushogeschool Brussel zich op de zorgsector, terwijl Hogeschool PXL zich focust op de logistieke sector. Binnen de logistiek wordt o.a. nagegaan hoe wearables de efficiëntie van logistieke processen, zoals order picking in een magazijn, kunnen verbeteren. Zo kan een logistiek medewerker handenvrij werken, minder fouten maken en proactief handelen. In plaats van rond te lopen met een tablet, laptop, radio, of smartphone hebben magazijniers toegang tot gegevens, audio, video, enzovoort, terwijl ze ondertussen door gaan met hun normale operationele activiteiten.

Binnen de zorgsector wordt bekeken hoe wearables ingeschakeld kunnen worden om ouderen op een kwaliteitsvolle manier langer thuis te laten wonen. De wearables bieden enerzijds interessante mogelijkheden aan voor de zorgbehoevende: de ingebouwde sensoren leveren een schat van informatie op om de oudere op te volgen. Anderzijds kunnen zorgverstrekkers voordelen halen uit deze nieuwe technologieën, door bijvoorbeeld gebruik te maken van meldingen. De Erasmushogeschool Brussel, die in het project het Flanders’ Care label kreeg toegekend, tackelt hiermee de vergrijzing, één van de grootste maatschappelijke uitdagingen.

IT-opleidingen volgen wearable trend

Hogescholen en universiteiten voeren binnen het TETRA-programma van IWT kortlopende projecten uit die beschikbare kennis vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de noden van ondernemingen en/of social profit organisaties of die voor hen nieuwe markten openen.  Via de integratie van de TETRA-projecten in het eigen onderwijsaanbod van hogeschool of universiteit wordt ook hier geïnnoveerd. Zo zal de knowhow binnen dit project ook invloed hebben op het postgraduaat ‘mobiele applicatieontwikkeling’ van de Hogeschool PXL en de specialisatietrajecten “Softwareontwikkeling” en “Mobile App & Web” van de opleidingen Toegepaste Informatica en Multimedia & Communicatietechnologie aan de Erasmushogeschool Brussel. Binnen deze opleidingen komen de meest actuele trends rond app-ontwikkeling aan bod. Zonder twijfel gaan wearables daar een substantieel deel van uitmaken.

Verschenen

"Hogescholen zoeken toepassingen voor wearables" - DataNews

"Hogeschool PXL start onderzoek rond draagbare technologie"- LimburgActueel.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be