In de media

Hogeschool PXL start met twee nieuwe postgraduaten

17/07/2015

Het departement PXL-Business wil in het volgende academiejaar 2015-2016 twee nieuwe postgraduaten organiseren. Dit kadert in de visie op levenslang leren van de hogeschool. Er is nood aan continue bijscholing en professionalisering en dit in nauwe samenwerking met het werkveld.

Postgraduaat Retailmanagement

Recent werd de HBO5-opleiding Winkelmanagement goedgekeurd en voor Limburg toegewezen aan PXL-Level 5. Een opportuniteit voor Hogeschool PXL om ook een variant aan te bieden in de vorm van een postgraduaat. “We hechten bij Hogeschool PXL enorm veel belang aan het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap”, zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur.

Het postgraduaat Retailmanagement moet een aanvulling worden op de HBO5-opleiding winkelmanagement. Het doelpubliek van dit postgraduaat is in te delen in 2 groepen:

  • Afgestudeerden in de richting Marketing die een voorliefde hebben voor retail en zich hier verder in willen verdiepen.
  • Afgestudeerden van de HBO5-opleiding winkelmanagement de hun kennis verder willen uitbreiden.

De eerste module zou al in januari 2016 aangeboden worden.

Er is grote nood aan zowel de HBO5-variant als aan het postgraduaat. Het recent onderzoek over de detailhandel in Vlaanderen en de vele popup-stores tonen dit aan. Goed opgeleide retail- en winkelmanagers zijn meer dan ooit nodig.

We kunnen dan rekenen op een groot partnernetwerk uit het Limburgse bedrijfsleven, lokale overheden en retailsector.

Postgraduaat Vastgoed

“In nauwe samenwerking met CIB Limburg werken we momenteel aan een postgraduaat Vastgoed, dat we willen inrichten vanaf januari 2016”, zegt departementshoofd Jean-Pierre Segers van PXL-Business.

Het doelpubliek van dit postgraduaat omvat:

  • Beginners: personen geïnteresseerd in het vastgoedverhaal zonder of slechts met een beperkte kennis van de vastgoedwereld, die snel gedetailleerde en actuele kennis hierover willen vergaren.
  • Practici: personen werkzaam binnen de vastgoedsector die hun kennis willen verruimen en actualiseren met betrekking tot de 5 modules.
  • Practici: personen werkzaam binnen de vastgoedsector die hun kennis willen verruimen en actualiseren met betrekking tot 1 of enkele module(s).

Vermits de vastgoedsector voortdurend in beweging is, wordt In elk van de modules de mogelijkheid voorzien om in te spelen op deze actuele wijzigingen en trends. Voor dit laatste doen wij graag beroep op de expertise en inbreng van CIB Limburg. Hogeschool PXL beschikt sinds enkele jaren ook al over een zeer succesvol keuzetraject vastgoed binnen de reguliere bacheloropleiding Bedrijfsmanagement. De eerste studenten daarvan zijn vorige week trouwens afgestudeerd.

KMO-management

PXL-Business organiseert trouwens ook het vernieuwde postgraduaat KMO-management. Dat laatste loopt in het nieuwe academiejaar in samenwerking met UNIZO Limburg en SOFIM Dienstengroep.Nu de startersinitiatieven in Limburg als paddenstoelen uit de grond schieten, merken we dat onze initiatieven rond KMO en ondernemerschap heel wat nieuwe geïnteresseerden aantrekken.

 

Verschenen

"PXL zet in op retail en vastgoed" - LimburgActueel.be

 

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be