In de media

Smart Logistics Limburg moet logistieke sector innovatie-boost geven

24/03/2015

Het Logistiek Platform Limburg (LPL)/POM Limburg, de Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL hebben op 24 maart ‘Smart Logistics Limburg’ (SLL) gelanceerd. In dit virtueel platform bundelen de drie partners niet enkel hun kennis en expertise op het vlak van logistiek, maar bieden ze bedrijven ook structurele, intensieve wetenschappelijke en technische ondersteuning. Het doel van SLL is om innovatie binnen de Limburgse logistieke sector verder te stimuleren en het concurrentievermogen op te krikken.

Logistiek

De Limburgse logistieke sector is goed voor een totale bruto toegevoegde waarde van een miljard euro. In de top tien van de grootste Limburgse bedrijven staan maar liefst vier logistieke ondernemingen. Volgens een rapport van het Amerikaanse Cushman & Wakefield bevindt Limburg zich zelfs in de Europese top drie van logistieke hotspots. Die toppositie staat echter zwaar onder druk door de grote concurrentie uit omliggende regio’s. En dat is ook slecht nieuws voor de Limburgse economie en welvaart, die sterk afhangen van de mate waarin de logistieke sector in deze regio zich kan handhaven en versterken.

Het SALK-uitvoeringsplan wil de logistiek in Limburg extra impulsen voor innovatie geven. De lancering van Smart Logistics Limburg (SLL) vormt in dat verband een belangrijke stap. Het platform brengt de wetenschappelijke en technische kennis samen van het Logistiek Platform Limburg (LPL)/ Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, het Instituut voor Mobiliteit (IMOB, UHasselt), de UHasselt-onderzoeksgroep Logistiek en de expertisecel Log-IC van Hogeschool PXL. SLL focust in eerste instantie op innovatie in drie domeinen: logistieke systemen, transport-flow en risicoanalyse. Op deze terreinen beschikken de Limburgse kenniscentra al over unieke onderzoeksexpertise.

Naast deze bundeling van kennis, trekken de verschillende partners ook actief naar alle Limburgse bedrijven met logistieke activiteiten. Zo moeten SLL-business developers onder meer de problemen en uitdagingen in de markt detecteren, hindernissen voor de opstart van innovatietrajecten helpen wegnemen, bedrijven in contact brengen met de juiste onderzoeker(s) en hen de weg wijzen in het kluwen van (inter)nationale financieringskanalen.

Speerpuntsector

“Verschillende jaren al beschouwt het provinciale beleid de logistieke sector terecht als een speerpuntsector voor de Limburgse economie”, aldus Marc Vandeput, gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg. “Om het concurrentievermogen van de logistieke sector in Limburg nog te versterken, is het nodig dat bedrijven, kennisinstellingen en overheid maximaal de krachten bundelen. Het Logistiek Platform Limburg, actief onder de koepel van POM Limburg, verenigt de verschillende actoren en wordt binnen het SALK aangeduid als centrale actor voor de versterking van de logistieke sector in onze provincie. In het project Smart Logistics Limburg vormt het Logistiek Platform Limburg het ecosysteem dat instaat voor een optimale interactie tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven.”
 
“Deze samenwerking is een positief signaal. De logistieke knowhow in onze provincie wordt nog vaak onderschat. Binnen Hogeschool PXL werken de opleiding logistiek management en de expertisecel PXL-Log-IC nauw samen met het werkveld. Door samenwerking en netwerking kunnen we creatieve oplossingen vinden voor de uitdagingen van vandaag en morgen”, aldus Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL.
 
“De UHasselt ziet het als haar plicht om haar kennis en expertise ter beschikking te stellen van bedrijven en mee de schouders te zetten onder de versterking van de Limburgse logistieke sector. Innovatie is immers een belangrijk, maar intensief proces dat een gebundelde inzet vereist”, zegt prof. dr. Luc De Schepper, rector van de Universiteit Hasselt.

Verschenen

"Logistiek platform voor Limburgse bedrijven" - De Standaard

"Smart Logistics Limburg moet logistieke sector boost geven" - LimburgActueel.be

"Helpende hand voor oplossing logistieke problemen" - Made in Limburg

"Smart Logistics Limburg biedt bedrijven wetenschappelijke ondersteuning" - Engineeringnet.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be